Spacer w Warszawie? Zobaczcie ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej

Spacer w Warszawie? Zobaczcie ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej

Dodano: 
Ogród Botaniczny w Warszawie
Ogród Botaniczny w Warszawie Źródło: Shutterstock / RossHelen
Jedno z najbardziej zaskakujących miejsc w Warszawie otworzyło swoje drzwi dla zwiedzających. Jak dostać się do ogrodu na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego?

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z najciekawszych budynków w Polsce i cieszy się popularnością zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Ogród na dachu uważany jest za jeden z największych w Europie. Biblioteka znajduje się na wale rzeki Wisły. Biblioteka została zaprojektowana w 1999 roku przez polskich architektów.

Co jest wyjątkowego w tym miejscu?

Wyjątkowość ogrodu polega na jego powierzchni i ilości roślin, które kwitną na jego terenie wiosną i latem. Teren ogrodu składa się z czterech części: ogrodu złotego, srebrnego, fioletowego i zielonego. Sam ogród składa się z dwóch poziomów: górnego (ponad 1 ha) i dolnego (1,5 ha), połączonych strumieniem kaskad wodnych. To właśnie tutaj, wśród kwiatów i drzew, podziwiając dachy Starego Miasta, można złapać niepowtarzalny klimat Warszawy.

Jak będzie działał Ogród Botaniczny?

Ogród Botaniczny na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego otworzył już swoje drzwi dla mieszkańców i turystów. W marcu i kwietniu można go odwiedzać niemal przez cały tydzień w godzinach 10.00-18.00 od wtorku do niedzieli, ale w poniedziałek ogród będzie nieczynny. Od maja do sierpnia ogród będzie otwarty w godzinach 10:00 – 20:00. Sezon letni potrwa do 31 października.

Wejście do biblioteki nie jest bezpłatne, aby ją odwiedzić tej wiosny trzeba będzie kupić bilet:

  • bilet pełny – 20 zł;
  • bilet ulgowy – 10 zł.
Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: 24 kanal. Zakordon
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom