1500 darmowych biletów do teatru dla wszystkich chętnych. Jak je dostać?

1500 darmowych biletów do teatru dla wszystkich chętnych. Jak je dostać?

Dodano: 
Princess Cruises alaska
Princess Cruises alaska Źródło: Unsplash
Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Teatru w Warszawie rozdanych zostanie za darmo 1500 biletów. Poniżej dzielimy się informacjami, na jakie spektakle można się wybrać i jak zdobyć bilet.

Dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Teatru, który obchodzony jest 27 marca, w Warszawie odbędzie się wydarzenie kulturalne. Stołeczne teatry wraz z Urzędem Dzielnicy przygotowały 1500 bezpłatnych biletów dla mieszkańców miasta. – Postanowiliśmy przybliżyć mieszkańcom tę formę kultury oraz sprawić, aby była dla nich bardziej dostępna – skomentował dla portalu eska.pl Aleksander Ferens, burmistrz Dzielnicy Śródmieście.

Jak zdobyć darmowy bilet do teatru?

Akcja rozpoczęła się 20 marca i potrwa do weekendu 25-26 tego miesiąca. Darmowe bilety dostępne są w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43, w siedzibach Domu Kultury Śródmieście, Ośrodku Sportu i Rozrywki przy ul. Polnej i kilku innych miejscach. Jak informują urzędnicy, bilety będą też rozdawane na ulicy, ale dokładny adres jest utrzymywany w tajemnicy.

Organizatorzy znaleźli też rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą wychodzić z domów, a chcieliby wybrać się do teatru. Na oficjalnej stronie dzielnicy Śródmieście na Facebooku przez weekend (25-26 marca) będą zamieszczane zagadki tematyczne. Pierwsza osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi, otrzyma darmowy bilet na spektakl.

Jakie spektakle można zobaczyć?

W wydarzeniu bierze udział wiele stołecznych teatrów, które zaprezentują zarówno najsłynniejsze arcydzieła światowej klasyki, jak i debiutanckie spektakle. Dla odwiedzenia teatru na święto można wybrać się na następujące spektakle:

  • monodram Julii Wyszyńskiej „Fizyka Kwantowa”;
  • autorski spektakl „Dziwna wiosna”; spektakl „Requiem” w reżyserii Patryka Warchoła;
  • etiuda „Zrób to sam” w reżyserii Marcina Starosty;
  • film krótkometrażowy „Babcia Wandzia” w reżyserii Karoliny Kowalczyk;
  • film pełnometrażowy „Marta Grall” w reżyserii Macieja Stuhra;
  • spektakl studentów „Ćwiczenia z Wesela” pod opieką Wojciecha Malajkata;
  • spektakl studentów „Dolce Vita” pod opieką Marcina Hycnara;
  • spektakl studentów „Prawdziwy Norweski Black Metal” w reżyserii Marcina Libera.
Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: eska.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom