Miejsce spotkań i integracji w Lublinie. Bezpłatne wydarzenia dla migrantów

Miejsce spotkań i integracji w Lublinie. Bezpłatne wydarzenia dla migrantów

Dodano: 
Koncert w centrum Baobab w Lublinie
Koncert w centrum Baobab w Lublinie Źródło:Facebook / Centrum Baobab
Migranci w Lublinie zapraszani są do Centrum Baobab. Odwiedzając centrum, Ukraińcy i migranci z innych krajów mogą czytać książki, brać udział w warsztatach czy uczestniczyć w kursach języka polskiego. To dopiero początek listy ciekawych zajęć.

– Baobab to miejsce dla wszystkich, którzy chcą nie tylko pomagać, ale także organizować różne wydarzenia, spotkania dla swoich społeczności, dla Polonii i szukają bezpiecznego miejsca. Dodatkowo oferujemy również swoją wiedzę i pomoc, aby spotkanie, koncert czy inna inicjatywa została zorganizowana jak najlepiej – tłumaczy w rozmowie z Naszym Wyborem Anna Dombrowska, szefowa Homo Faber.

Jak tłumaczą organizatorzy, choć większość wydarzeń skierowana jest do Ukraińców, bo stanowią oni 17 proc. mieszkańców Lublina, do centrum zapraszani są także migranci z innych krajów: Białorusini, Syryjczycy i Afgańczycy czy osoby z Tajwanu, które studiują na uczelni medycznej.

facebook

Co można znaleźć w Klubie Baobab?

Klub Baobab codziennie zapowiada na swoich mediach społecznościowych nowe wydarzenia, warsztaty i szkolenia, ale na co dzień w ośrodku można też znaleźć pomoc i ciekawe rzeczy do zrobienia:

  • Punkt informacyjny dla uchodźców – Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. W tych godzinach czynna jest również linia informacyjna – +48 81 466 1000. Usługi świadczone są w języku ukraińskim, a także polskim, białoruskim, angielskim i rosyjskim;
  • Porady prawne – fachowe porady dotyczące legalizacji pobytu, świadczeń socjalnych, rynku pracy, wypełniania dokumentów, płacenia podatków i innych kwestii. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:00;
  • Pokój dla dzieci – w tym pokoju można zostawić dzieci w rękach opiekunów na trzy godziny w dni powszednie. Na parterze ośrodka znajduje się również kącik zabaw, gdzie można zostawić dzieci pod opieką, podczas gdy rodzice załatwiają sprawy w Baobabie;
  • Asystent domowy – asystent zapewnia indywidualne wsparcie w rozwiązywaniu problemów domowych. Aby skorzystać z pomocy asystenta należy wypełnić formularz lub zadzwonić pod numer +48 883 871 914 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00);
  • Biblioteka wielokulturowa – książki w języku ukraińskim, białoruskim, angielskim, hiszpańskim i około 10 innych językach są dostępne za darmo w bibliotece Baobab, można też zabrać książki do domu po wydaniu karty bibliotecznej. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:30 do 17:30 oraz w soboty od 11:00 do 15:00. Rezerwacji książki można dokonać na oficjalnej stronie internetowej centrum.

Gdzie znajduje się centrum?

Centrum Baobab mieści się w budynku dawnego banku przy Krakowskim Przedmieściu 39 B.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Facebook / Baobab / Nasz wybór
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom