Film o roku wojny. Wyjątkowe nagrania z prezydentem Zełenskim

Film o roku wojny. Wyjątkowe nagrania z prezydentem Zełenskim

Dodano: 
Kadr z filmu Dmytra Komarowa „Rok”
Kadr z filmu Dmytra Komarowa „Rok” Źródło: Instagram / komarovmir
Wcześniej ukraiński dziennikarz Dmytro Komarow podróżował po świecie, opowiadając o Ukrainie. Dzisiaj cel jego działalności się nie zmienił, ale wojna zmieniła narrację.

W rocznicę wybuchu wojny ukraiński prezenter telewizyjny Dmytro Komarow wypuścił na rynek swój własny projekt filmowy zatytułowany „Rok”. Historia powstania filmu była spontaniczna. Dziennikarzowi pomogło wcześniejsze doświadczenie, znajomości z wojskowymi i profesjonalny sprzęt filmowy. Po wybuchu wojny Dmytro wziął kamerę i zaczął pracę nad dokumentalnym projektem „Rok”, który – według słów samego autora – został ukończony tuż przed publikacją.

Prezydent Ukrainy wziął udział w dokumencie

W filmie, oprócz wyzwolonych z rąk okupantów ukraińskich miast, widzimy ludzi, których życie zmieniło się w jednej chwili. Wśród nich są zwykli mieszkańcy miast, a także prezydent Ukrainy – Wołodymyr Zełenski. Widzowie mają wyjątkową okazję zajrzeć bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta, by zobaczyć, w jakich warunkach funkcjonuje Zełenski od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej rosyjskiej agresji. W filmie pokazywane są również legendarne miejsca, gdzie w pierwszych dobach wojny podejmowane były ważne decyzje strategiczne i wciąż są planowane tajemne operacje wojskowe.

Oblicza wojny. Pokazane jak nigdy dotąd

Film pokazuje wojnę w wyjątkowy sposób, poprzez narracje zwykłych ludzi, żołnierzy, dowódców i liderów, każdy z nich opowiada własną historię. Widzimy prawdziwe emocje i uczucia bohaterów filmu, oraz samego autora. Komarow jako pierwszy wkracza z siłami specjalnymi do wyzwolonych od okupantów ukraińskich miast. Dziennikarz nie potrafi wyrazić tej grozy słowami, dlatego pozwala widzom na własne oczy zobaczyć przerażające oblicze prawdziwej wojny.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: YouTube: СВІТ НАВИВОРІТ
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom