Co warto wiedzieć o Wielkim Poście w Polsce? Daty i tradycje

Co warto wiedzieć o Wielkim Poście w Polsce? Daty i tradycje

Dodano: 
Kościół w Polsce
Kościół w Polsce Źródło:Shutterstock / Mikhail Markovskiy
Wielki Post to ważny czas dla wiernych parafian Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościołów Wschodnich. Kiedy kończy się Wielki Post? Co Polacy będą świętować w najbliższym czasie?

Wielki Post to ponad 40-dniowy okres, podczas którego ludzie przygotowują się do Świąt Wielkanocnych, upamiętniających mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wielki Post w Polsce rozpoczął się 22 lutego, a skończy się 9 kwietnia, w Niedzielę Wielkanocną. W tym czasie wierni powstrzymują się od zabaw i spożywania alkoholu oraz potraw mięsnych. W piątki, poza wyjątkami, które dotyczą m.in. dzieci i osób starszych, katolicy nie jedzą mięsa.

Polskie tradycje podczas Wielkiego Postu

W czasie Wielkiego Postu w polskich kościołach odbywają się nabożeństwa Gorzkich Żali. Można też wziąć udział w Drodze Krzyżowej. Droga Krzyżowa to nabożeństwo, podczas którego odtwarza się drogę Chrystusa na śmierć, jego złożenie do grobu i zmartwychwstanie.

Gorzkie Żale to popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, które składa się z trzech części. Nabożeństwo rozpoczyna się prośbą (podobną do współczesnej modlitwy – red.) i wypowiedzeniem intencji (czytań – red.). Każda część zawiera hymn i dwie pieśni.

Kiedy kończy się Wielki Post?

Okres pokutny kończy się Triduum Paschalnym. Ważne dla katolików w Polsce dni to:

  • Niedziela Palmowa, która w 2023 roku przypada 2 kwietnia, czyli na tydzień przed Wielkanocą. Od średniowiecza wierni przynoszą do kościoła jeden z symboli tego święta, palmę, aby została pobłogosławiona podczas nabożeństwa;
  • Wielki Tydzień i Triduum Paschalne, które w tym roku przypada na 6-8 kwietnia. W tym czasie wierni wspominają ostatnie wydarzenia z życia Chrystusa;
  • Wielkanoc przypada bezpośrednio po Wielkiej Sobocie – 9 kwietnia. W 2023 roku święta wielkanocne przypadają na 9-10 kwietnia.
Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: VPolshchi / Dla katolika.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom