Darmowe bilety i 10 milionów funtów na uczczenie kultury ukraińskiej. Wielka Brytania ogłosiła wsparcie dla Ukrainy

Darmowe bilety i 10 milionów funtów na uczczenie kultury ukraińskiej. Wielka Brytania ogłosiła wsparcie dla Ukrainy

Dodano: 
Scena z konkursu piosenki Eurowizji w 2020 r.
Scena z konkursu piosenki Eurowizji w 2020 r. Źródło: Shutterstock / Review News
W komunikacie prasowym brytyjskie ministerstwo kultury poinformowało, że przekaże bilety na Konkurs Piosenki Eurowizji 2023 dla uchodźców z Ukrainy. „Ta dystrybucja biletów pozwoli tysiącom Ukraińców uczestniczyć w koncertach i jest kolejnym przykładem niesłabnącego wsparcia Wielkiej Brytanii dla Ukrainy” – podało ministerstwo.

25 lutego brytyjskie Ministerstwo Kultury wydało komunikat prasowy, w którym poinformowało o przyznaniu 3000 biletów dla Ukraińców, którzy zostali zmuszeni do ucieczki ze swoich domów z powodu inwazji wojsk rosyjskich. Wielka Brytania przeznaczyła również 10 milionów funtów na organizację Konkursu Piosenki Eurowizji w imieniu Ukrainy i pokazanie jej kultury i kreatywności. Zapowiedzi zostały złożone w rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji w Ukrainę.

„Dzisiejsze ogłoszenie oznacza, że tysiące biletów zostanie zaoferowanych przesiedleńcom, aby mogli wziąć udział w widowisku, które celebruje ich ojczyznę, ich kulturę i ich muzykę. Jak zawsze stoimy z narodem ukraińskim i jego walką o wolność” – powiedziała Lucy Frazer, brytyjska minister kultury.

Minister dodała również, że jest dumna z tego, że może pomóc Ukrainie w tak trudnych czasach i przeprowadzić największy konkurs piosenki w Liverpoolu. – Nielegalna inwazja Putina na Ukrainę oznacza, że konkurs nie może odbyć się tam, gdzie powinien. Ale jesteśmy zaszczyceni, że możemy wspierać BBC i Liverpool w organizacji konkursu w ich imieniu i jesteśmy zdecydowani, aby upewnić się, że naród ukraiński jest w centrum tego wydarzenia – powiedziała.

„Prezentacja kultury ukraińskiej” i gloryfikacja muzyki

Ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii Vadym Prystaiko podziękował rządowi Wielkiej Brytanii za zapewnienie dodatkowych funduszy na wsparcie i pokazanie autentyczności kultury ukraińskiej. „Niezłomne wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy wobec rosyjskiej inwazji było wzorowe, a ten gest jest kolejnym przykładem tego zaangażowania. Finansowanie w wysokości 10 milionów funtów na prezentację kultury ukraińskiej jest również bardzo doceniane i pomoże stworzyć wspólne widowisko, które połączy ludzi z całego świata” – dodał.

Joan Anderson, burmistrz Liverpoolu, miasta, w którym odbędzie się tegoroczny konkurs, powiedziała, że razem z ukraińską społecznością „tworzą potężny, dający do myślenia program, który jest integracyjny i reprezentatywny dla współczesnej Ukrainy – inspirujący, przejmujący, zabawny, piękny i poruszający”.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: gov.uk
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom