„Wiersze nie płoną”. Maraton czytania ukraińskiej poezji w Warszawie

„Wiersze nie płoną”. Maraton czytania ukraińskiej poezji w Warszawie

Dodano: 
Maraton czytania ukraińskiej poezji w Warszawie
Maraton czytania ukraińskiej poezji w Warszawie Źródło: Facebook / barStudio
Wprost Ukraina zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniu poświęconym ukraińskiej poezji, które odbędzie się w Warszawie. Podczas imprezy będzie można kupić książki ukraińskich autorów. Poezja będzie wykonywana w języku ukraińskim i polskim.

24 lutego mija rok od początku rosyjskiej inwazji na terytorium Ukrainy. W celu okazania wsparcia i wyrażenia sprzeciwu wobec rosyjskiej agresji, terroru i przemocy, w Warszawie został zorganizowany maraton poświęcony literaturze ukraińskiej. Organizatorzy wydarzenia zapraszają wszystkich do wzięcia udziału i wysłuchania wierszy ukraińskich klasyków literatury.

Podczas wydarzenia będą sprzedawane bilety-cegiełki i książki ukraińskich autorek i autorów, a całkowity dochód ze zbiórki zostanie przekazany na Wydawnictwo Oleksandra Sawczuka.

Gdzie i kiedy odbędzie się maraton „Wiersze nie płoną"?

Maraton czytania poezji ukraińskiej odbędzie się 28 lutego w Teatrze Studio w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19:00. Bilety są dostępne do zakupu online lub bezpośrednio w kasie Teatru Studio. Bilety kosztują od 60 do 100 zł.

„Rosjanie palą ukraińskie książki, ale słowa nie płoną, wiersze nie płoną. Chcemy pomóc Ukraińcom ocalić ich literaturę i kulturę w czasach mroku” – zaznaczają na Facebooku organizatorzy wydarzenia.

W ramach maratonu prowadzona będzie również sprzedaż biletów-cegiełek oraz książek ukraińskich autorów. Cały dochód zostanie przekazany na rzecz wydawnictwa Oleksandra Sawczuka i wydawnictwa Kundzuli Natalii Trochym. Ukraińska poezję w przekładzie na język polski czytać będą znane polskie postaci kultury i literaturoznawcy. Wśród nich są:

 • Maja Komorowska
 • Margo Rejmer
 • Agata Tuszyńska
 • al ariel rosé (alicja rosé)
 • Beata Jewiarz
 • Eliza Kącka
 • Marcin Orliński
 • Paulina Wilk
 • Agnieszka Sowińska
 • Aleksandra Zińczuk
 • Uta Przyboś
 • Marcin Gaczkowski
 • Anna Karczewska
 • Anna Kłos
 • Anna Augustyniak

Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość do kupienia książek ukraińskich autorów. Obecne będą wydawnictwa Pogranicze, Warstwy, PIW, Fundacja DF, Warsztaty Kultury, Europejski Poeta Wolności.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Facebook
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom