100 dni do Eurowizji 2023. Jak będzie wyglądała scena i logo?

100 dni do Eurowizji 2023. Jak będzie wyglądała scena i logo?

Dodano: 
Logo Eurowizji, zdjęcie ilustracyjne
Logo Eurowizji, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / Review News
Ujawniono nowe szczegóły dotyczące przygotowań do Eurowizji – największego konkursu piosenki w Europie. „Logo reprezentuje samą genezę konkursu, który pierwotnie powstał jako eksperyment nadawczy mający na celu zjednoczenie Europy” – podało BBC.

2 lutego rozpoczęło się odliczanie – 100 dni do wyczekiwanego Konkursu Piosenki Eurowizji 2023, który odbędzie się w Liverpoolu. Gospodarzem widowiska jest Wielka Brytania, choć zwycięzcą ubiegłorocznego konkursu w Turynie był ukraiński zespół Kalush Orchestra, jednak ze względu na kwestie bezpieczeństwa i trwającą wojnę w Ukrainie zdecydowano się przenieść 67. konkurs do innego kraju.

Liverpool już aktywnie przygotowuje się do międzynarodowego konkursu. Dla uczczenia symbolicznej daty opublikowano zdjęcia sceny, na której odbędzie się Eurowizja. Według Julio Hymedy, scenografa tegorocznego spektaklu, scenografia opiera się na zasadach „jedności, świętowania i wspólnoty”.

„Architektura sceny czerpie inspirację z szerokich objęć, uczestników show i gości z całego świata, którzy otwierają swoje ramiona dla Ukrainy. Skupiłem się na aspektach kulturowych i podobieństwach między Ukrainą, Wielką Brytanią, a w szczególności Liverpoolem. Od muzyki, tańca i sztuki po architekturę i poezję” – skomentował projektant.

instagram

Hasło i logo Eurowizji

Tegoroczne hasło brzmi „zjednoczeni w muzyce”, a logo w barwach narodowych Ukrainy i Wielkiej Brytanii reprezentuje same „początki konkursu, który pierwotnie powstał jako eksperyment telewizyjny mający na celu zjednoczenie Europy”.

„Tegoroczna tożsamość doskonale podsumowuje niesamowite partnerstwa w ramach konkursu i, co ważniejsze, siłę muzyki, która łączy ludzi na całym świecie” – powiedział BBC.

Wielki finał Konkursu Piosenki Eurowizji 2023 odbędzie się w Liverpool Arena nad rzeką Mersey w sobotę, 13 maja, a półfinały odbędą się 9 i 11 maja. Ukrainę reprezentować będzie duet „TVORCHI” z Tarnopola, założony w 2018 roku.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: 
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom