Okładka „Wprost” znowu doceniona. „Polacy trafili w dziesiątke”

Okładka „Wprost” znowu doceniona. „Polacy trafili w dziesiątke”

Dodano: 
Okładka „Wprost” 2023
Okładka „Wprost” 2023 Źródło:Auto WPROST.pl
Czytelnicy po raz kolejny doceniają nową okładkę polskiego tygodnika „Wprost”. Grafikę udostępniają zagraniczne media i dziennikarze.

Najnowszy okładkowy tekst polskiego tygodnika „Wprost” i towarzysząca mu grafika autorstwa Pawła Kuczyńskiego wywołały poruszenie w portalach społecznościowych. Okładka została udostępniona przez wiele krajowych i międzynarodowych profili na Twitterze, w tym przez dziennikarzy i komentatorów.

„Berlin w sprawie pomocy w pokonaniu Rosji uparcie chowa głowę w piasek, co jest zagrożeniem dla jedności NATO i bezpieczeństwa całej Europy. Działanie wbrew interesom większości sojuszników prowadzi do izolacji Niemiec. Być może bez otoczenia ich kordonem sanitarnym w ogóle nie da się zakończyć rosyjskiej agresji” – pisze we „Wprost” Jakub Mielnik.

Okładka nowego wydania „Wprost”

Tekst ilustruje grafika autorstwa Pawła Kuczyńskiego, jednego z najlepszych polskich współczesnych rysowników. Okładka przedstawia kanclerza Niemiec Olafa Scholza, siedzącego w czołgu z lufą zakopaną w piasek. Ten sam gest wykonują narysowane obok niego strusie. Obraz satyrycznie przedstawia stosunek niemieckiego rządu do udzielania pomocy wojskowej Ukrainie. Zauważyły to m.in. ukraińskie media.

„Polacy trafili w dziesiątkę! Tak wygląda okładka polskiego tygodnika, poświęcona odmowie przez Niemcy dostarczenia wojennych czołgów Ukrainie!” – pisze w Telegramie ukraińskie wydanie Obozrevatel.

Świąteczny numer „Wprost”

Wcześniej „Wprost Ukraina” informował o popularności zimowej okładki polskiego tygodnika w której zostały przedstawione realia życia, w których okazało się wiele ukraińskich rodzin w trakcie świąt. Okładka poruszyła nie tylko Ukraińców, ale też ludzi na całym świecie.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: WPROST.pl
Powyższy artykuł, którego autorami są WPROST.pl Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom