Odrodzenie kina ukraińskiego. Jest data premiery filmu „Mawka. Leśna pieśń”

Odrodzenie kina ukraińskiego. Jest data premiery filmu „Mawka. Leśna pieśń”

Dodano: 
Kadr z filmu animowanego „Mawka. Leśna pieśń”
Kadr z filmu animowanego „Mawka. Leśna pieśń” Źródło:
Ukraińskie studio Animagrad zakończyło prace nad filmem animowanym „Mawka. Leśna pieśń”. „Mimo trwającej na szeroką skalę wojny, studio zakończyło prace nad filmem pod koniec ubiegłego roku, tak jak planowało w czasach pokoju” – poinformowała Państwowa Agencja Filmowa.

Mimo trudnej sytuacji i trwającego ataku wojsk rosyjskich w Ukrainę, twórcy ze studia Animagrad pilnie pracowali nad historią Mawki. 17 stycznia Ukraińska Państwowa Agencja Filmowa ogłosiła zakończenie prac nad filmem animowanym „Mawka. Leśna pieśń”

– Jesteśmy przekonani, że premiera „Mawki” będzie wydarzeniem przełomowym, gdyż niesie ze sobą emocjonalne przesłanie o zwycięstwie światła nad ciemnością i miłości nad nienawiścią. To znaczenie było osadzone w kreskówce przez cały czas, ale nigdy nie sądziliśmy, że może stać się tak silne i aktualne jak teraz – mówi producent Iryna Kostiuk.

Mityczna podstawa fabuły

Fabuła filmu animowanego została oparta na obrazach ze słowiańskich mitów i legend. Według wierzeń mawki były młodymi i pięknymi dziewczynami, które były duchami lasu. Uważano je również za bliskie krewne syren. „Głowa nimfy jest zawsze ozdobiona wieńcem. Jeśli nimfa jest nimfą leśną, to wieniec pleciony jest z liści drzewa, w którym mieszka: wierzby, lipy, klonu, osiki itp. Dziewczyna-nimfa jest zawsze ubrana w długą białą koszulę i chodzi boso. Dlatego łatwo można ją pomylić ze zwykłą dziewczyną” – dowiadujemy się z książki „Magiczne stworzenia ukraińskiego mitu. Duchy natury”.

Pierwowzorem głównej bohaterki była Mawka ze znanej ukraińskiej sztuki Lesі Ukrainkі „Leśna pieśń”, która została zaadaptowana na potrzeby kina familijnego.

Jak powstała filmowa Mawka?

Artyści ze studia bardzo odpowiedzialnie podeszli do tworzenia postaci. W ten sposób nad wcieleniem Strażniczki Lasu pracowało jednocześnie trzech ukraińskich artystów.

„W roli głównej bohaterki wystąpiła aktorka Natalka Denysenko, a piosenkarka Khrystyna Solovij zaśpiewała na dwóch oficjalnych ścieżkach dźwiękowych filmu. Kateryna Kukhar, primabalerina Opery Narodowej i Ludowa Artystka Ukrainy, nadała Mawce ruchy i plastyczność” – czytamy na stronie Ukraińskiej Państwowej Agencji Filmowej.

Premiera w Europie

Krajowa prapremiera odbędzie się 2 marca. „Mimo prowadzonej na szeroką skalę wojny, studio zakończyło prace nad filmem pod koniec ubiegłego roku, zgodnie z planem z czasów pokoju, i ostatecznie premiera odbędzie się we wszystkich obecnie działających kinach w Ukrainie wczesną wiosną” – informują producenci filmu.

Według twórców, po pierwszym ukraińskim pokazie, kreskówka trafi do szerokiej dystrybucji we Francji. Następnie odbędą się premiery w całej Europie. „Mawka. Leśna pieśń” trafi także do kin na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom