Cały świat uczy się ukraińskiego. W Polsce skok zainteresowania o 1615 procent!

Cały świat uczy się ukraińskiego. W Polsce skok zainteresowania o 1615 procent!

Dodano: 
Ukraiński język trend 2022
Ukraiński język trend 2022 Źródło: Shutterstock / Andrew Angelov
Po rozpoczęciu pełnowymiarowej inwazji przez Rosję zainteresowanie Ukrainą i językiem ukraińskim wzrosło kilkakrotnie. Świadczą o tym dane dotyczące zasobów językowych. Twórca kursów audio do nauki języków obcych opowiedział, jak zmieniły się powody nauki języka ukraińskiego.

Na darmowej platformie online do nauki języków Duolingo język ukraiński został nazwany trendem roku 2022. Jak podaje oficjalna strona platformy, skok zainteresowania nastąpił po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

„Ponad 1,3 mln osób na całym świecie rozpoczęło naukę języka ukraińskiego. Zainteresowanie nauką języka ukraińskiego i wykorzystaniem go w sytuacjach kryzysowych wzrosło po rozpoczęciu wojny, osiągając szczyt pod koniec marca i utrzymując się na stałym poziomie do końca 2022 roku” – czytamy.

Gdzie najbardziej wzrosła liczba osób uczących się języka ukraińskiego?

Zainteresowanie językiem ukraińskim wzrosło na całym świecie, w tym w krajach takich jak: Argentyna, Japonia i Wietnam. Platforma Duolingo podała dane z krajów, w których zainteresowanie językiem ukraińskim wzrosło w porównaniu z ubiegłym rokiem.

  • w Irlandii – 2229%;
  • w Niemczech – o 1651%;
  • w Polsce – o 1615%;
  • w Holandii – 1590%;
  • w Czechach – o 1513%.

Polska jest w czołówce krajów, które uczą się języka ukraińskiego

W połowie marca aplikacja Duolingo opublikowała również dane dotyczące krajów, których mieszkańcy zaczęli pilniej uczyć się języka ukraińskiego. Według danych, liczba osób uczących się języka ukraińskiego na świecie wzrosła o 577%, a w Polsce o 2677%.

Według Anny Ogojko, założycielki podcastu Ukrainian Lessons Podcast, liczba słuchaczy jej podcastów wzrosła 5-krotnie po rozpoczęciu wojny na pełną skalę. Przed inwazją na pełną skalę pojawiały się rodzinne powody do nauki języka ukraińskiego, ktoś ożenił się z obywatelami Ukrainy i próbował zaprzyjaźnić się z rodzinami swoich partnerów – dzieliła się swoimi obserwacjami Anna. Po 24 lutego nauka języka ukraińskiego nabrała innego znaczenia. Teraz uczenie się języka Ukraińców to wspieranie walki Ukrainy, wspieranie osób, które zostały zmuszone do ucieczki i budowania z nimi platformy porozumienia.

Według twórczyni podcastow, jej słuchaczami są studenci z całego świata, ale Polska przoduje pod względem liczebności. Warszawa zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby słuchaczy po Kijowie i Londynie.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: RBK-Ukraina
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom