Świąteczna okładka tygodnika „Wprost” poruszyła Ukraińców. „Nasze serca biją jednym rytmem”

Świąteczna okładka tygodnika „Wprost” poruszyła Ukraińców. „Nasze serca biją jednym rytmem”

Dodano: 
Świąteczna okładka tygodnika Wprost
Świąteczna okładka tygodnika Wprost Źródło: WPROST.pl
Okładka świątecznego wydania polskiego tygodnika „Wprost” jest wzruszająca. Została doceniona przez Ministerstwo Obrony Ukrainy, ukraińskie konta rządowe, dziennikarzy i czytelników.

Na okładce nowego wydania „Wprost” znalazła się ilustracja Pawła Kuczyńskiego, która pokazuje, że z powodu wojny w Ukrainie wiele rodzin spędzi święta Bożego Narodzenia osobno. „Dla Ukraińców Boże Narodzenie to czas, kiedy cała rodzina gromadzi się przy stole, modląc się za zmarłych i świętując wszystko, co dobrego przydarzyło się w ciągu roku. Ale tegoroczne święta są inne z powodu wojny — wiele rodzin jest rozdzielonych, a u wielu nie będzie świątecznej wieczerzy. Polski tygodnik »Wprost« stworzył okładkę, aby przypomnieć swoim czytelnikom o tych, którzy zamienili swoje domy na okopy, by bronić pokoju dla milionów rodzin w Europie” – napisali administratorzy rządowego konta ukraine.ua na Facebooku.

facebook

Wzruszająca okładka „Wprost”

Ministerstwo Obrony Ukrainy również skomentowało okładkę. Szczególną uwagę zwrócono na kształt świątecznego stołu, który na ilustracji został połączony z okopem.

„W Polsce i w okopach pod Bachmutem nasze serca biją jednym rytmem. W smutku i radości razem. Dziękujemy naszym polskim przyjaciołom, którzy udzielili schronienia naszym rodzinom, którzy pomagają naszym żołnierzom. Dziękujemy tygodnikowi »Wprost« za tę mocną okładkę. Miłość łączy. Nie tylko w Boże Narodzenie” – napisali administratorzy konta na Twitterze.

twitter

Doradca szefa MSW Ukrainy Anton Heraszczenko napisał, że święta w tym roku przypominają o wszystkich stratach zadanych przez Rosję. Tłumaczka Władysława Soroka oceniła, że okładka pokazuje silne więzi rodzinne, mimo odległości i rosyjskiej wojny. „Światło zwycięży, Ukraina wygra” – dodała w swoim wpisie. Zdjęcie zamieściły m.in. konta Rady Najwyższej Ukrainy, ukraiński portal Euromaidan Press, niezależne białoruskie źródło Nexta oraz australijski korespondent na Ukrainie Charles McPhedran.

Zapowiedź świątecznego wydania tygodnika „Wprost” jest dostępna pod tym linkiem.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: WPROST.pl
Powyższy artykuł, którego autorami są WPROST.pl Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom