Symbol niezłomności Ukraińców. W Kijowie zapalono świąteczną choinkę

Symbol niezłomności Ukraińców. W Kijowie zapalono świąteczną choinkę

Dodano: 
Świąteczna choinka w centrum Kijowa
Świąteczna choinka w centrum Kijowa Źródło: Telegram / Witalij Kliczko
W centrum stolicy Ukrainy powstała świąteczna choinka z żółto-niebieskimi lampkami. Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko skomentował drzewko: „Nazwaliśmy ją Choinką Niezłomności”

Władze Ukrainy prowadziły wiele dyskusji na temat tego, jak w tym roku w kraju, który znajduje się w stanie wojennym, będzie przebiegał cały okres świąteczny. Niektórzy Ukraińcy aktywnie sprzeciwiali się procesowi instalacji świątecznej choinki a także wszystkim imprezom noworocznym, argumentując, że tegoroczne obchody nie byłyby całkiem odpowiednie, stworzyłyby wiele problemów i zagrożeń podczas rosyjskich ataków na terytorium Ukrainy.

W wyniku wewnętrznych negocjacji Rada Miasta Kijowa postanowiła zainstalować choinkę na koszt patronów i ozdobić ją energooszczędnymi lampkami w kolorach żółtym i niebieskim. O powstaniu 12- metrowego drzewka – symbolu niezłomności w centrum miasta, poinformował burmistrz Kijowa Witalij Kliczko w Telegramie.

„Uważam, że podjęliśmy właściwą decyzję. Nie może zabraknąć choinki! Nasze dzieci muszą mieć święta! Pomimo wszystkich wysiłków rosyjskich barbarzyńców, mających na celu pozbawienie Ukraińców radości z Bożego Narodzenia i Nowego Roku” – napisał w komunikacie.

Symbol Niezłomności narodu ukraińskiego

Główna Choinka Ukrainy jest sztuczna, ma 12 metrów wysokości. Ozdabiają ją energooszczędne lampki. Udekorowano ją ozdobami z poprzednich lat. Dolną część drzewa zdobią stojaki z flagami państw pomagających Ukrainie w jej drodze do zwycięstwa w wojnie. Na szczycie choinki umieszczony jest herb Ukrainy, oświetlony niebieskimi i żółtymi lampkami. Oświetlenie drzewka przez okres świąteczny zapewni generator prądu. Na aranżację świątecznej instalacji nie wydano dodatkowych środków, a iluminacja na choince będzie włączona tylko kilka godzin dziennie.

To jeden z niewielu momentów radości w ukraińskiej stolicy, która znajduje się pod ostrzałem Rosji. Rakiety i drony bez przerwy atakują obiekty infrastruktury krytycznej miasta, głównie stacje transformatorowe oraz linie przesyłowe energii elektrycznej i budynki mieszkalne.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Telegram / Witalij Kliczko
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom