„Odyn Festival” odbędzie się w Warszawie. Zagra m.in. Kalush Orchestra!

„Odyn Festival” odbędzie się w Warszawie. Zagra m.in. Kalush Orchestra!

Dodano: 
Kalush Orchestra
Kalush Orchestra Źródło: Shutterstock / Alexander Ishchenko
Zimą w Warszawie odbędzie się „Odyn Festival,” w którym wezmą udział znani ukraińscy artyści, m.in. Kalush Orchestra i Alyona Alyona. Organizatorzy zapraszają Ukraińców i Polaków.

W Warszawie 16 grudnia o godzinie 18:00 w klubie Progresja odbędzie się „Odyn Festival”, na którym wystąpią znani ukraińscy artyści. Organizatorzy zapraszają wszystkich do wzięcia udziału oraz podkreślają, że wydarzenie będzie wyjątkowym miejscem, gdzie ukraińska publiczność będzie czuła się jak w domu.

Kalush Orchestra i Alyona Alyona na koncercie w Warszawie

Uczestnicy festiwalu będą mogli usłyszeć twórczość znanych ukraińskich artystów. Wśród artystów, którzy wystąpią w Warszawie, znajdują się: zwycięzcy Eurowizji – zespół Kalush Orchestra, raperka Alyona Alyona, Skofka, piosenkarka Kola, Kozak Siromaha oraz Probass Hardi. Dzięki festiwalowi ukraińscy artyści będą mieli szansę zagrać dla swoich fanów, którzy po ataku Rosji znaleźli schronienie w Polsce.

Gdzie kupić bilet?

Bilety na festiwal są dostępne za pośrednictwem strony internetowej. Osoby poniżej 15. roku życia mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub pełnoletnich, które ponoszą odpowiedzialność za te osoby.

Kalush Orchestra częstym gościem w Polsce

„Wprost Ukraine" informował, że 6 grudnia zespół Kalush Orchestra występował w Warszawie w ramach 30-lecia Telewizji Polsat. Głównym celem ich występu było przypomnienie o tym, że wojna w Ukrainie wciąż się toczy. – Oprócz tego, że my to robimy, robi to też wielu innych ludzi, którzy nagłaśniają tę sprawę; którym zależy na Ukrainie. Ciekawe jest też to, że nie wszyscy z nich są Ukraińcami. Są ludzie z innych krajów, którzy dzięki temu, że mamy kontakt, przekazują te informacje dalej. Dziękujemy takim ludziom – powiedzieli artyści.

Od wybuchu wojny zespół występował kilkakrotnie w różnych miastach Polski, m.in. w Gdańsku i Lublinie.

Czytaj też:
Oni chcą reprezentować Ukrainę na Eurowizji 2023. Głosowanie w Diia

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: swiper.site
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom