Sting wzywa świat do wspierania Ukrainy. „Przekaż dar ciepła”

Sting wzywa świat do wspierania Ukrainy. „Przekaż dar ciepła”

Dodano: 
Sting, wokalista zespołu The Police
Sting, wokalista zespołu The Police Źródło: Shutterstock / D-VISIONS
Brytyjski wokalista Sting przypomina o wojnie, którą na terytorium Ukrainy rozpętała Rosja. Muzyk wezwał społeczność międzynarodową do wspierania broniącego się kraju.

Z powodu bombardowania ukraińskiej infrastruktury przez Rosję wiele ukraińskich rodzin będzie musiało przetrwać zimę z mocno utrudnionym dostępem do ciepła, wody i elektryczności, a także ograniczonymi racjami żywnościowymi. Na ten problem zwrócił uwagę brytyjski artysta Sting, który od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę aktywnie wspiera zaatakowany kraj i zwraca uwagę światowej społeczności na brutalną wojnę prowadzoną przez agresora. Piosenkarz wezwał świat do pomagania Ukraińcom i przekazywania darowizn na fundusz stworzony przez The Renew Democracy Initiative.

– W Anglii nastała zima, nastała też w Ukrainie, gdzie rosyjskie siły atakują i niszczą infrastrukturę energetyczną, źródła zasilania, czyniąc życie ukraińskich rodzin nieznośnie zimnym, brutalnie trudnym. Los milionów ludzi wisi na włosku, oni desperacko potrzebują naszej pomocy. Ogrzanie ich zimą będzie najważniejszą bitwą tej wojny – podkreślił wokalista.

instagram

We wpisie na Instagramie wokalista podkreślił, że organizacja The Renew Democracy Initiative zbiera fundusze dla obywateli Ukrainy, którzy będą potrzebowali pomocy tej zimy. „W tym roku przekaż Ukrainie dar ciepła” – napisał.

Jak przekazać darowiznę?

Pieniądze można przekazać za pośrednictwem strony internetowej organizacji. The Renew Democracy Initiative podkreśla, że wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup śpiworów, które są produkowane w Ukrainie i dostarczane na front. Dzięki finansowej pomocy będzie można kupić także żywność oraz filtry do wody.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Instagram
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom