Kolacja charytatywna w Warszawie. Tak można wesprzeć Ukrainę

Kolacja charytatywna w Warszawie. Tak można wesprzeć Ukrainę

Dodano: 
Warszawa, zdjęcie ilustracyjne
Warszawa, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Kamil Gliwiński
W Warszawie odbędzie się kolacja charytatywna w ramach akcji „CHARITY DINNERS”. Zebrane środki zostaną przekazane na pomoc dla Ukrainy.

Finałowa kolacja charytatywna, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, odbędzie się 6 grudnia w Warszawie. W trakcie wydarzenia uczestnicy będą mogli poznać ukraińską kulturę i tradycje. Gotować dla nich będą najbardziej znani MasterChefowie Ukrainy – Olga Martynowska i Wołodymyr Yaroslavskyi.

W czasie wydarzenia wystąpi piosenkarka TAYANNA. Spotkanie poprowadzi ukraiński showman i prezenter telewizyjny – Timur Miroshnichenko. Podczas wydarzenia obowiązuje określony dress code. Uczestnicy powinni pojawić się w czarno-białych stylizacjach z motywami etnicznymi lub haftem ukraińskim.

Wszystkie zebrane w czasie kolacji środki zostaną przekazane na pomoc militarną i humanitarną dla Ukrainy, aby jak najszybciej przybliżyć Ukraińców do zwycięstwa w rozpętanej przez Rosję wojnie. Chętni mogą wysłać darowiznę na numer telefonu +380 (67) 347 77 55 za pośrednictwem Telegrama lub Whatsappa.

facebook

„CHARITY DINNERS” w Pradze oraz Nowym Jorku

Wcześniej akcja charytatywna odbywała się w innych krajach Europy i nie tylko. Ostatnio, dzięki środkom zebranym podczas wieczoru charytatywnego w Pradze, organizatorom udało się kupić 10 wojskowych samochodów dla Sił Zbrojnych Ukrainy o wartości 45 000 euro. Podczas kolacji w Nowym Jorku za 125 tys. hrywien została sprzedana bransoletka stworzona z ostatniej przedwojennej partii stali z zakładu Azowstal. Dochód na odbudowę kraju przekazano platformie UNITED24, stworzonej z inicjatywy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zelenskiego.

Dzięki projektowi „CHARITY DINNERS” udało się zebrać pomoc finansową w wysokości 15 mln hrywien. Znaczący wkład w omawianą akcję wnieśli artyści, którzy prezentują ukraińską kulturę całemu światu, a jednocześnie aktywnie angażują się w działalność charytatywną.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Facebook
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom