Film „Pracuję na cmentarzu” – koprodukcja Ukrainy i Polski. Gdzie go obejrzeć?

Film „Pracuję na cmentarzu” – koprodukcja Ukrainy i Polski. Gdzie go obejrzeć?

Dodano: 
„Pracuję na cmentarzu”
„Pracuję na cmentarzu” Źródło:
Film „Pracuję na cmentarzu” jest już dostępny w internetowym kinie Takflix. Na platformie można nie tylko cieszyć się oglądaniem ukraińskiego kina, ale także w ten sposób pomóc Ukrainie.

Debiutancki film długometrażowy w reżyserii Oleksiya Taranenko został zaprezentowany 15 września 2022 roku. Fabuła filmu oparta jest na książce o tym samym tytule „Pracuję na cmentarzu” autorstwa blogera i pisarza Pavla Belyanskiego w ukraińskim tłumaczeniu Romana Kolyady. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Monachium otrzymał nagrodę „Najlepszy film fabularny”.

Od teraz film można oglądać w dowolnym miejscu na świecie, z angielskimi napisami, w ukraińskim kinie internetowym Takflix. Koszt oglądania – 95 hrywien lub 12 złotych.

Fabuła filmu „Pracuję na cmentarzu”

Film przedstawia życie głównego bohatera Oleksandra, który kiedyś pracował jako architekt, a teraz pracuje na cmentarzu i zajmuje się produkcją pomników i nagrobków. Film opowiada historie ludzi, którzy codziennie przychodzą do biura Oleksandra, aby zamówić pomniki dla swoich bliskich. Czasem są to smutne opowieści o bólu i rozpaczy po stracie, czasem – komiczne. Ale nie tylko klienci mają smutną historię, Oleksandr również nie może zapomnieć o swojej tajemnicy i zacząć żyć szczęśliwie.

Od razu powinnam zaznaczyć: film jest do „domyślenia i zastanawiania się”, bo ja zrozumiałam wszystko, co autorzy filmu chcieli przekazać, ale moja mama nie i wciąż musiałam jej tłumaczyć niektóre kwestie. Aby lepiej zrozumieć ten film, należy zwrócić uwagę na zachowanie bohaterów nawet w minimalnych kwestiach. Ale film jest fajny, długo byłam pod wrażeniem – dzieli się swoimi emocjami o filmie Anna Zołotarewska na Instagramie Takflixa.

Jeśli lubicie pierwszorzędny ukraiński czarny humor, chcecie zobaczyć klimatyczne krajobrazy Kijowa i zanurzyć się w ciekawej historii życia Ołeksandra – koniecznie obejrzyjcie ten film.

10% z każdego obejrzenia zostanie przekazane na rzecz fundacji „Wracaj żywy”.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: Instagram / nzl.media
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom