Wydarzenia kulturalne w Warszawie. Dokąd warto się wybrać?

Wydarzenia kulturalne w Warszawie. Dokąd warto się wybrać?

Dodano: 
Pałac Kultury i Nauki
Pałac Kultury i Nauki Źródło: Unsplash / Jenia Flerman
W Warszawie odbywa się wiele twórczych wydarzeń i projektów. Wprost Ukrainę wybrał najciekawsze z nich. Są to m.in. wystawy „Tutankhamun”, „Ukraina. Pod innym niebem” oraz wernisaż twórczości gwiazdy polskiej neoawangardy Teresy Tyszkiewicz: „Aseret”.

Portal „Wprost Ukraine” wcześniej informował, że wystawa „Ukraina. Pod innym niebem" prezentuje prace ukraińskich artystów powstałe w odpowiedzi na rosyjską agresję. Trwająca wojna sprowokowała wielu twórców do ekspresji artystycznej. Od początku inwazji artyści wykorzystują różne sposoby, aby opowiedzieć światu o tragicznych wydarzeniach w Ukrainie.

Prezentowane na wystawie prace dokumentują brutalne wydarzenia wojny, i przemawiają do świadomości ludzi z całego świata. Jest to obecnie największa wystawa współczesnej sztuki ukraińskiej. Prezentowanych jest ponad dwieście prac autorstwa trzydziestu dwóch artystów.

Wystawa historyczna „Tutankhamun” w Warszawie

Mieszkańcy Warszawy mają możliwość odwiedzenia wystawy na temat słynnego egipskiego faraona – Tutanchamona – w Muzeum Nowej Pragi przy ul. Jagiellońskiej 82A. Za pomocą nowocześniejszych technologii powstały idealne kopie znalezisk, podziwianych przez ludzi na całym świecie. Wystawa „Tutankhamun” składa się z ponad 1000 eksponatów. Do tej pory prezentowana była w Zurychu, Dublinie, Brukseli, Madrycie, Seulu i Paryżu, gdzie obejrzało ją ponad 6 milionów ludzi. Bilety na wydarzenie są dostępne w internecie.

Wystawa zdjęć Chrisa Niedenthala

W Warszawie w Domu Spotkań Historycznych przy ul. Karowej 20 odbywa się wystawa prac słynnego fotoreportera Chrisa Niedenthala. Na wystawie jest przedstawionych ponad 200 fotografii, które podsumowują 50-letnią karierę fotoreportera. Wśród nich są zarówno mało znane zdjęcia, jak i ikoniczne, bez których nie da się opowiedzieć historii legendarnego fotografa.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: goout.net
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom