Świat jak z bajki. Fantastyczna iluminacja w Ogrodzie Botanicznym UW

Świat jak z bajki. Fantastyczna iluminacja w Ogrodzie Botanicznym UW

Dodano: 
Magiczny Ogród Botaniczny UW
Magiczny Ogród Botaniczny UW Źródło: lumagica.pl
W Ogrodzie Botanicznym w Warszawie odbywa się wystawa iluminacji, na której można zobaczyć wiele ozdobionych roślin i fantastycznych stworzeń. Do końca grudnia można cieszyć się atmosferą tego miejsca i spędzić miło czas z rodziną.

Jak co roku w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego organizowana jest niezwykła wystawa, gdzie każdy eksponat to posąg oświetlony tysiącami lampionów. Spacerując po magicznym parku można nie tylko podziwiać piękno i tajemniczość tego miejsca, ale także odkryć wiele ciekawostek.

– Jednocześnie bardzo nam zależało, żeby projekt „Magiczny Botaniczny” był nie tylko kolejnym rozświetlonym parkiem, ale w nowy sposób opowiadał o magicznym miejscu, jakim jest Ogród Botaniczny oraz o niezwykłej przyrodzie, którą można tu odkryć − mówi prof. Marcin Zych, dyrektor Ogrodu Botanicznego UW.

Magiczny Ogród Botaniczny UW

Zwiedzający mają okazję zobaczyć specjalnie zaprojektowane figury podobne do rzadkich i najciekawszych gatunków roślin reprezentowanych w ogrodzie botanicznym, a także bohaterów legend i baśni. Można podziwiać świetlne rzeźby kwiatów, krzewów, ptaków i zwierząt leśnych. Na uwagę zasługują nie tylko wiekowe sosny, wiewiórki czy kwietne dywany, ale także ukrywające się wśród drzew jelenie oraz wielki miłośnik miłorzębu – prehistoryczny mamut.

Niezwykły świat przyrody i magia świateł

W ogrodzie znajduje się wiele zagrożonych i rzadkich gatunków roślin, dlatego spacer po parku pozwoli na podziwianie podświetlanych eksponatów i poszerzenie wiedzy z zakresu botaniki. − Miłorząb to żywa skamieniałość w świecie przyrody. Schyłek okresu świetności miłorzębu, gatunku „pamiętającego” epokę dinozaurów, zbiegł się z wymieraniem wielkich ssaków, takich jak mamuty, które były prawdopodobnie ostatnimi zwierzętami mogącymi skutecznie rozsiewać nasiona tego drzewa. Wraz z ich odejściem, miłorząb stał się drzewem krytycznie zagrożonym – wyjaśnia Izabela Kuzyszyn z Pracowni edukacji Ogrodu Botanicznego UW.

Ogród Botaniczny będzie czynny do 26 grudnia. Wystawa jest czynna od wtorku do czwartku w godzinach 17.00-20.00 oraz od piątku do niedzieli w godzinach 16.00-21.00. Bilety można kupić online na stronie Ogrodu Botanicznego.

Iluminacje na Trakcie Królewskim

W okresie przedświątecznym w stolicy często odbywają się różne świetlne spektakle. Na przykład z 3 na 4 grudnia 2022 roku Trakt Królewski stanie się trasą spacerową, a na głównej ulicy warszawskiej starówki rozbłysną iluminacje. Podobnie będzie w kolejny weekend grudnia i prawie dwa tygodnie w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku, od 24 grudnia do 8 stycznia. Mieszkańcy Warszawy będą mogli zanurzyć się w atmosferze nadchodzących świąt, zrobić sobie piękne zdjęcia w pobliżu choinki i cieszyć się udekorowanymi ulicami miasta.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: www.uw.edu.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom