Lwów został Europejską Stolicą Młodzieży 2025. Co ciekawego można zobaczyć w zwycięskim mieście?

Lwów został Europejską Stolicą Młodzieży 2025. Co ciekawego można zobaczyć w zwycięskim mieście?

Dodano: 
Przedstawicieli miasta Lwów na Europejskim Forum Młodzieży
Przedstawicieli miasta Lwów na Europejskim Forum Młodzieży Źródło: Facebook / Zastępca burmistrza Lwowa Andrij Moskalenko
Jury Europejskiego Forum Młodzieży przyznało Lwowowi tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2025. –Razem ze Lwowem wygrały wszystkie ukraińskie miasta – od Lwowa po Mariupol, od Chersonia po Kijów – skomentował pierwszy zastępca mera Lwowskiej Rady Miejskiej. Jakimi atrakcjami może poszczycić się nowa Europejska Stolica Młodzieży?

Europejska Stolica Młodzieży to tytuł przyznawany przez Europejskie Forum Młodzieży. Status ten powinien pomóc miastu w poszerzeniu możliwości dla młodych ludzi, w aktywizacji młodzieży w celu wzmocnienia tożsamości europejskiej. Co roku nowe europejskie miasto dostaje szansę na zaprezentowanie innowacyjnych pomysłów, projektów i działań mających na celu przyciągnięcie i integrację młodych ludzi.

Pierwsza Europejska Stolica Młodzieży, która jest w stanie wojny

Lwów przystąpił do rywalizacji 21 lutego, 3 dni przed rozpoczęciem pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Po rozpoczęciu agresji militarnej zespół miejski zmienił swój plan, aby uwzględnić czynnik wojenny. Główną motywacją do uczestnictwa było kształtowanie i wzmacnianie kapitału młodzieży do przetrwania, życia i rozwoju. „W europejskiej Ukrainie. Być tymi, którzy szerzą w świecie wartości wolności. Chcemy, aby wszyscy zrozumieli, że nasza samorealizacja jest afirmacją naszego kraju” – pokreślili przedstawiciele miasta.

Wyniki zostały ogłoszone 23 listopada. Polskie miasto Lublin zostało uznane za Europejską Stolicę Młodzieży w 2023 roku. A w 2025 roku ten status zostanie przekazany ukraińskiemu miastu Lwów. Członkowie zarządu Europejskiego Forum Młodzieży przyznali, że to pierwszy raz, kiedy Europejska Stolica Młodzieży zdobyła tytuł, podczas gdy jej kraj jest w stanie wojny.

– Pomimo wyzwań, Lwów przedstawił szczegółowy plan, który jest pełen nadziei i aspiracji. Dzielimy tę nadzieję z młodymi ludźmi we Lwowie i będziemy przy nich, gdy będą odbudowywać swój kraj – powiedział Tom Matthew, członek zarządu Europejskiego Forum Młodzieży.

Europejska Stolica Młodzieży. Jakie możliwości daje ten status?

Status Europejskiej Stolicy Młodzieży 2025 da Lwowowi możliwość udziału w szkoleniach, dyskusjach, komunikacji i rozrywce młodzieży i organizacji młodzieżowych z Europy.

Zastępca burmistrza Lwowa Andrij Moskalenko w poście na Facebooku pogratulował miastu Lwów i jej młodzieży i podkreślił, że to zwycięstwo jest dedykowane całej ukraińskiej młodzieży, wszystkim, którzy bronią Niepodległości – obrońcom, wolontariuszom i innym ludziom, którzy przybliżają zwycięstwo.

„Razem ze Lwowem zwyciężyły wszystkie ukraińskie miasta – od Lwowa po Mariupol, od Chersonia po Kijów. Przecież to jest wspólny wniosek. Ukraina zwyciężyła” – napisał Andrij Moskalenko.

facebook

Co zwiedzieć w Europejskiej Stolicy Młodzieży 2025?

Lwów przed wojną był najchętniej odwiedzanym przez Polaków ukraińskim miastem. Bogata historia, piękna architektura i liczne lokale przyciągały co roku grono turystów. Czym może poszczycić się Europejska Stolica Młodzieży? Oto jej najważniejsze zabytki:

Ploszcza Rynok

Budowa Lwowa rozpoczęła się od tego placu ponad siedemset lat temu, a do XX wieku był on uważany za centrum miasta.

Ratusz Miejski

Jeden z pomników na ryneczku, który zawsze służył i nadal służy jako budynek rady miejskiej.

Włoskie podwórko w pobliżu placu Rynkowego

Niezwykle cenny zabytek renesansowy z 1580 r., pałac najbogatszego lwowianina w historii miasta, kupca Konstantego Korniakta.

Pałac: Dom Naukowców

Jeden z najpiękniejszych budynków we Lwowie. Swoją nazwę otrzymał dzięki temu, że obecnie należy do Związku Zawodowego Oświaty i Nauki, choć w przeszłości znajdowały się tu kasyna.

Apteka-muzeum „Pod Czarnym Orłem”

W ciągu ostatnich kilku lat we Lwowie pojawiło się wiele nowych atrakcji turystycznych. Muzeum Farmacji od dawna słynie jako jedno z najbardziej unikalnych muzeów we Lwowie. Przez wieki instytucja ta utrzymywała swoją renomę. Od wielu lat aptece udaje się połączyć komponent medyczny z turystycznym. Pomimo tego, że codziennie odwiedzają go dziesiątki turystów, nie przestaje sprzedawać leków.

Muzeum Budownictwa Ludowego i Życia „Szewczenkowski Gai”

Unikalne muzeum ma w swoich ekspozycjach ponad 20 tysięcy eksponatów. Są to zabytkowe ikony, meble, naczynia, biżuteria, ubrania i liczne przedmioty z życia chłopskiego. Głównym atutem muzeum jest ludowa architektura drewniana.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Suspilne
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom