Andrzejki 2022. Jak będziemy obchodzić noc wróżb w Polsce?

Andrzejki 2022. Jak będziemy obchodzić noc wróżb w Polsce?

Dodano: 
Noc wróżb na Andrzejki
Noc wróżb na Andrzejki Źródło: Shutterstock / BlueHorse_pl
Imprezy, magiczne obrzędy, próby poznania swojego losu to są elementy Andrzejek, które będziemy już wkrótce obchodzić w Polsce. Z naszego tekstu dowiecie się, kiedy zaczynają się Andrzejki i jakie są zwyczaje i popularne wróżby.

W nocy z 29 na 30 listopada w Polsce obchodzony jest Dzień Apostoła Andrzeja Pierwszego Wezwanego. Bardziej powszechna nazwa święta to Andrzejki, która pochodzi od imienia Andrzej. W tym dniu dziewczyny mogą wywróżyć sobie męża, a uczestnicy zabaw liczą nawet na poznanie swojej przyszłości.

Historia Andrzejek?

Pierwsza wzmianka w polskiej literaturze o Andrzejkach pojawiła się w 1557 r. za sprawą historyka i poety Marcina Bielskiego. W tych czasach obchodzenie Andrzejek było traktowane bardzo poważnie. Świętowały je tylko niezamężne dziewczęta, a wróżby wykonywało się w odosobnieniu.

Podczas wróżb w przeszłości dziewczyny wysiewały w garnkach lub na skrawku pola ziarna lnu i konopi, które zagrabiano męskimi spodniami, w nadziei, że sprowadzi to do domu kandydata na męża. Mówiło się, że jeśli dziewczyna pościła przez cały dzień i modliła się do świętego Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się jej przyszły ukochany.

Wróżąc panny wierzyły, że pomoże to im w znalezieniu miłości życia, a nawet w poznaniu daty zamążpójścia.

Jak obecnie obchodzimy Andrzejki?

Z upływem czasu zasady świętowania zmieniły się i teraz wróżby przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci.

Teraz Andrzejki w Polsce obchodzone są raczej jako pretekst do zorganizowania imprezy i spędzenia czasu z przyjaciółmi dla zabawy. Wróżą sobie nie tylko panny: imprezy andrzejkowe organizowane na uczelniach, w szkołach. Jest to dobrą okazją do spotkania i zabawy dla dorosłych.

Jakie są andrzejkowe wróżby?

W tym roku już wkrótce dziewczyny będą mogli znowu zebrać się na andrzejkowe wróżby, aby poznać imię swojej miłości życia. Oto najpopularniejsze wróżby:

Andrzejkowa wróżba goście odkrywają przyszłość

Na pięciu niewielkich karteczkach napisz swoje marzenia (umieść po jednym na każdej kartce). Pięć innych karteczek pozostaw pustych. Każdą z nich zwiń i włóż do środka balona, który następnie nadmuchaj. Pięciu pierwszych gości poproś kolejno o wybranie balonika i przekłucie go. Goście przepowiedzą twoje najbliższe pięć lat. Balon oznacza rok. Pusta kartka oznacza nieodkrytą tajemnicę.

Wróżba andrzejkowa magiczne słomki

Słomki do zimnych napojów potnij na mniejsze części i przymocuj do nich karteczki z imionami mężczyzn, których znasz – tych, których lubisz, ale też tych, za którymi nie przepadasz. Do jednej słomki przyczep swoje imię. Wrzuć do garnka słomki z męskimi imionami i zamieszaj. Następnie wrzuć swoją słomkę, zamknij oczy i zamieszaj. Zobacz, do jakiej słomki zbliżyła się słomka z twoim imieniem – imię tej osoby oznacza kogoś, kto zostanie twoim dobrym przyjacielem. Powtórz tę czynność jeszcze dwa razy, zawsze zamykając oczy. Drugie mieszanie ujawni twojego przyszłego kochanka, trzecie poważnego partnera.

Wróżba na andrzejki niezatapialna przyjaźń

Na kartkach napisz imiona swoich najbliższych przyjaciółek – po jednym imieniu na kartce. Wszystkie kartki włóż do pustej miski. Miskę zacznij delikatnie napełniać chłodną wodą. Imię, które wypłynie pierwsze, oznacza przyjaciółkę na dobre i złe.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom