„Niezwykłe światy Barona Münchhausena”. Spektakl dla ukraińskich dzieci w Warszawie

„Niezwykłe światy Barona Münchhausena”. Spektakl dla ukraińskich dzieci w Warszawie

Dodano: 
Spektakl „Niezwykle światy Barona Münchhausena”
Spektakl „Niezwykle światy Barona Münchhausena” Źródło:Archiwum prywatne
W Warszawie 30 listopada odbędzie się pokaz spektaklu „Niezwykle światy Barona Münchhausena”w języku ukraińskim dla dzieci z Ukrainy. Organizatorzy zapraszają rodziców z dziećmi od 7. roku życia.

Premiera spektaklu „Niezwykłe światy Barona Münchhausena” ukraińskiego reżysera Mikoły Miszyna odbyła się w niedzielę. Kolejny pokaz spektaklu zaplanowano na 30 listopada. Organizatorzy zapraszają do obejrzenia spektaklu ukraińskie dzieci od 7. roku życia. Na stronie internetowej Teatru Guliwer znaleźć można bilety na spektakl.

Spektakl został zrealizowany dzięki wsparciu Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedstawienie łączy żywy plan z teatrem lalkowym.

O czym jest spektakl „Niezwykłe światy Barona Münchhausena”?

„W szafie mieszkają ubrania, mieszkają szale i płaszcze, czasem szafę zamieszkują też różne strachy, lecz tym razem z szafy wychodzi niesamowity baron Münchhausen! Zdziwienie Marusi, głównej bohaterki spektaklu, jest ogromne, nie spodziewała się w końcu znaleźć tam słynnego podróżnika, który zabiera ją w szereg fantastycznych podróży. Opowieść o jeleniu, na którego porożach rośnie drzewo wiśni splata się z historią statku, który połknęła ryba wielkości kościoła Mariackiego. Okazuje się przecież, że jeśli nie traci się nadziei i uruchomi wyobraźnię możliwe są najbardziej niewiarygodne rzeczy. W sztuce Mykoła Mishyna barwne przygody Marusi stają się alegorią dojrzewania. Podróże na kaczych skrzydłach, zawody w rzucaniu toporów na księżyc oraz wszystkie niezwykłe wydarzenia pozwalają jej poznać siebie lepiej i przekraczać własne granice” – piszą organizatorzy spektaklu.

Występujący w spektaklu artyści biorą udział w zorganizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego programie rezydencji artystycznych dla twórców i twórczyń z Białorusi i Ukrainy. W ramach tego programu artyści i artystki z Ukrainy aktywnie działają w warszawskim teatrze Guliwer.

Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom