Dzień Wszystkich Świętych: historia i tradycje świętowania w Polsce

Dzień Wszystkich Świętych: historia i tradycje świętowania w Polsce

Dodano: 
Dzień Wszystkich Świętych - 1 listopada
Dzień Wszystkich Świętych - 1 listopada Źródło:Shutterstock / Kamila Aftanska
1 listopada w Polsce obchodzony jest Dzień Wszystkich Świętych. Wyjaśniamy, czym jest to święto i jak Polacy je obchodzą.

1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych w Polsce to dzień upamiętnienia wszystkich osób, które zmarły. W tym dniu Polacy zapalają znicze na cmentarzach, składają kwiaty i wspominają zmarłych przyjaciół, znajomych i krewnych.

Dzień Wszystkich Świętych jest uznawany za święto państwowe i od dziesięcioleci jest w Polsce dniem wolnym od pracy. W tym dniu zamknięte są również sklepy i centra handlowe. Jeśli ktoś jest zmuszony do pracy w tym dniu, to pracodawca musi zapewnić dodatkowy dzień wolny w listopadzie. Dotyczy to między innymi lekarzy, policjantów.

Dzień Wszystkich Świętych – historia

Dzień Wszystkich Świętych ma tysiącletnią tradycję. Według historyków wiadomo, że w czasach starożytnych dzień ten został wyznaczony dla uczczenia pamięci wszystkich męczenników chrześcijańskich. W 609 lub 610 roku, 13 maja, papież Bonifacy IV poświęcił dawną pogańską świątynię Panteon ku czci Matki Boskiej i wszystkich męczenników. Dlatego w minionych wiekach dzień Wszystkich Świętych obchodzono 13 maja.

Etnolodzy wskazują, że święto to może mieć pogańskie korzenie, w szczególności dlatego, że poganie rzymscy obchodzili święto zmarłych 13 maja, czyli tego samego dnia, kiedy papież Bonifacy IV postanowił obchodzić Dzień Świętych.

Dlatego też, aby zastąpić obrzędy pogańskie i przyjąć nową religię, w 935 r. papież Jan XI ustanowił 1 listopada osobne święto Wszystkich Świętych, które miało obowiązywać w całym Kościele.

Jak w Polsce honoruje się zmarłych przodków?

Dzień Wszystkich Świętych w Polsce jest jednym z najważniejszych w wierze katolickiej. W przeddzień święta Polacy sprzątają groby, a czasem odbudowują zapomniane groby, o które nikt nie dba.

W dniu święta Polacy udają się na cmentarze, na groby zmarłych bliskich, aby zapalić znicze, symbolizujące wieczną pamięć.

W tym dniu zwyczajowo zapala się znicze nie tylko na grobach przodków, ale także przy pomnikach i grobach poległych żołnierzy, miejscach bitew i ważnych wydarzeń historycznych.

Kiedyś ogień w Polsce kojarzony był z ochroną przed wszelkim złem, ponieważ wierzono, że zapalając go w miejscach, gdzie ktoś tragicznie zginął, dusze zmarłych będą mogły ogrzać się w pobliżu źródła światła i ciepła.

Dzień Zaduszny. Drugi dzień świętowania

Następnego dnia, 2 listopada, w Polsce również obchodzone jest Święto Wszystkich Zmarłych, nie tylko Świętych Męczenników. W tym dniu Kościół wspomina dusze wszystkich zmarłych, które przebywają w czyśćcu.

W przeciwieństwie do 1 listopada, 2 listopada nie jest w Polsce dniem wolnym od pracy.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: Wikipedia
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom