„Życie podczas wojny”. Spektakl w Bydgoszczy – instrukcja przetrwania podczas ostrzału

„Życie podczas wojny”. Spektakl w Bydgoszczy – instrukcja przetrwania podczas ostrzału

Dodano: 
Aktorka spektaklu „Życie podczas wojny"
Aktorka spektaklu „Życie podczas wojny"
14 października w Bydgoszczy odbędzie się Festiwal Prapremier 2022. Wydarzenie otworzy niezwykły spektakl polskiej reżyserki Uli Kijak „Życie podczas wojny”. Wezmą w nim udział aktorki z Ukrainy, które znalazły schronienie w Polsce.

„Pytano nas, czy w czasie wojny trudnoo tym mówić ? W czasie wojny trudniej jest nic nie mówić” – pisze Lena Laguszonkowa, scenarzystka spektaklu.

Autorka „Życie podczas wojny” w tym roku powinna mieć premierę w Odeskim Teatrze Muzyki i Dramatu im. W. Wasylka. Z powodu wojny rozpoczętej przez Rosję, artystka została zmuszona do siedzenia w schronie i ukrywania się przed bombami. Właśnie wtedy stworzyła scenariusz-instrukcję życia w warunkach nowej rzeczywistości.

„Życie podczas wojny"

W spektaklu występują Ukrainki – aktorki, które przyjechały z gorących miejsc ogarniętego wojną kraju. Oddając się kreatywnym zajęciom, znalazły sposób na wykorzystanie trudnych życiowych doświadczeń. Organizatorzy spektaklu zaznaczają, że widzów czeka zderzenie z realiami walki, wytrwania i zdobywania nowych umiejętności.

„Czujemy się winni. Szukamy języka, aby o tym porozmawiać. Teatr ratuje życie. Mówimy »dziękuję«, kiedy przynoszą nam kawę. A słowa, które trzeba powiedzieć, kiedy ratują twoje życie, nie zostały jeszcze wymyślone” – pisze na Facebooku scenarzystka spektaklu.

facebook

Bilety na spektakl „Życie w razie wojny” można kupić na stronie internetowej. Cena biletu to 40 zł.

Festiwal Prapremier

Podczas festiwalu zostaną przedstawieni zwyciezcy międzynarodowego konkursu teatralnego „Aurora”. W tym roku do konkursu zgłosiło się aż 33 autorów ukraińskich. W finale znalazły się sztuki „Pięć pieśni o Polesiu” Ludy Tymoszenko oraz „Ja, wojna i plastikowy granat” Niny Zahozhenko. Spektakle będą pokazywane 24 i 27 października. Konkurs „Aurora” już drugi rok odbywa się w ramach festiwalu.

Pełny program festiwalu można znaleźć na stronie internetowej.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom