Wszystko o wolności. Ukraińskie filmy na festiwalu w Gdańsku

Wszystko o wolności. Ukraińskie filmy na festiwalu w Gdańsku

Dodano: 
Logotyp All About Freedom Festiwal
Logotyp All About Freedom Festiwal Źródło:Facebook / All About Freedom Festiwal
W Gdańsku od 8 do 15 października odbywa się All About Freedom Festiwal. Na festiwalu zostaną pokazane m.in. ukraińskie filmy „Klondike” i „Syndrom Hamleta”.

All About Freedom Festiwal w tym roku zaprezentuje 19 filmów fabularnych, a w programie dla dzieci – film i warsztaty. Odbędą się dwie ukraińskie premiery filmów: „Syndrom Hamleta” i „Klondike”, a także spotkania z twórcami. Filmy będą pokazywane w języku ukraińskim z polskimi napisami.

– Program filmowy tegorocznej edycji AAFF można scharakteryzować hamletowskim pytaniem „Być albo nie być”– mówi kurator programu filmowego AAFF Artur Liebhart.

O czym są filmy „Syndrom Hamleta”„Klondike”?

Dla Ukrainy hamletowskie pytanie „Być albo nie być" wykracza się za koncept metaforyczny i brzmi bardzo dramatycznie. A fabuła filmu „Syndrom Hamleta” Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego pokazuję życie wypełnione dylematem, łącząc sztukę z rzeczywistością.

Z kolei ukraiński kandydat do Oskara „Klondike” przenosi widza do Doniecka w 2014 roku. Dylematem staje się sytuacja rodziny bohaterów filmu „Być albo nie być”. Сzy warto zostać w Doniecku, czy wyjechać przez wojnę. Ostateczna decyzja bohaterów z powrotem przenosi widza do pytania dlaczego jednak decydują zostać, aby „być”?

Festiwal o wolności

All About Freedom Festiwal już od 16 lat zachęca widzów do poszukiwania sensu wolności.

– Czym jest, a czym nie jest wolność? Co się dzieje, gdy jej nie ma? W jakich sytuacjach jesteśmy gotowi bronić wolności, czasem za wszelką cenę, a w jakich ją oddać? Te filozoficzne pytania urealniamy, stając twarzą w twarz z bohaterami filmów pieczołowicie selekcjonowanych spośród setek pozycji światowego kina – mówi Patrycja Medowska, zastępczyni dyrektora ECS ds. kultury obywatelskiej.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: esc.dga.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom