Ostatnie jesienne spacery po warszawskich lasach z przyrodnikiem

Ostatnie jesienne spacery po warszawskich lasach z przyrodnikiem

Dodano: 
Las
Las Źródło:Shutterstock
Dla miłośników przyrody w Warszawie organizowane są spacery po lasach i rezerwatach, w trakcie których można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o florze i faunie lasu od przyrodnika.

29 i 30 września odbędą się ostatnie spacery po lesie Bielańskim, rezerwatach przyrody Losieve Blota i Kalinova Lonka. Wycieczki wspierane są przez Centrum Edukacji i Rozwoju. Na takich imprezach zainteresowani uczestnicy zdobywają unikalną wiedzę na temat lasu, poznają rzadkie rośliny i ciekawostki z zakresu historii naturalnej.

Galeria:
Las Bielański w Warszawie

29 września spacer potrwa od 13:30 do 15:00. Członkowie grupy zbiorą się na przystanku Lektykarska 04 i udadzą się do lasu Bielańskiego. „Las ten uważany jest za pozostałość nieistniejącej już Puszczy Mazowieckiej. Wspaniała mozaika środowisk leśnych zbudowana przez wielowiekowe plantacje to prawdziwa rozkosz dla każdego miłośnika przyrody!” – piszą organizatorzy.

W piątek 30 września odbędą się 2 spacery po lesie Bemowo – trzecim co do wielkości kompleksie leśnym w Warszawie. Po zebraniu się w Forcie Radiovo 01 uczestnicy odwiedzą dwa rezerwaty przyrody – Losieve Błota i Kalinova Lonka. Prawie jedną trzecią lasu zajmują bagna (ponad 200 hektarów bagien!) – prawdziwa rozkosz dla przyrodnika! Spacery będą odbywać się od 14:00 do 15:30 i od 16:00 do 17:30. Organizatorzy zalecają noszenie wygodnych butów, ponieważ ściółka w lesie może być mokra.

Przyrodnik Mateusz Skłodowski – botanik, ekolog, pedagog – prowadzi spacery po warszawskich lasach. Na zwiedzanie można zapisać się w centrum przy ul.Towarowej 25a.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: lasbielanski.waw.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom