Siła sztuki w walce o wolność. Wystawa multimedialna „ART WAR” otwarta w Warszawie

Siła sztuki w walce o wolność. Wystawa multimedialna „ART WAR” otwarta w Warszawie

Dodano: 
Multimedialna wystawa współczesnej sztuki ukraińskiej ART WAR
Multimedialna wystawa współczesnej sztuki ukraińskiej ART WAR Źródło:Facebook / BIRUCHIY contemporary art project
W Warszawie otwarto wystawę, która ma zwrócić uwagę na dzieci dotknięte rosyjską agresją i pokazać spojrzenie artystów na zbrodnie, które mają miejsce w Ukrainie.

Multimedialna wystawa współczesnej sztuki ukraińskiej „ART WAR” została otwarta przez rezydencję sztuki nowoczesnej BIRUCHIY. Od 2006 roku Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Współczesnej BIRUCHIY odbywa się na wybrzeżu azowskim w obwodzie zaporoskim. Ale tego lata, kiedy ta część Zaporoża była czasowo zajęta, wystawa zmieniła swoją lokalizację.

W tym roku wystawa „ART WAR. BIRUCHIY - TRANSCARPATHIA 022” powstała we współpracy z artystami z Włoch, USA, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Czech i Danii.

Cel projektu

Projekt rezydencji artystycznej ART WAR międzynarodowego sympozjum sztuki współczesnej BIRUCHIY ma na celu zwrócenie uwagi na problemy psychologiczne dzieci dotkniętych rosyjską inwazją, a także ukazanie spojrzenia artystów na wojnę w Ukrainie. Aby pomóc dzieciom, projekt współpracuje również z Fundacją charytatywną „Uśmiech z Zaporoża”, która opiekuje się dziećmi ukraińskimi.

Rosyjskie wojsko codziennie dokonuje brutalnych morderstw, gwałtów, egzekucji, nadużyć, grabieży, aktów upokorzeń i terroru, co jest starannie ukrywane przez propagandę kraju-agresora. Fakty są zniekształcane, społeczności światowej jest narzucana „inna” rzeczywistość, w której nie ma słowa „wojna”. Dlatego właśnie teraz aktywizuje się współpraca artystów ukraińskich i zagranicznych, aby pokazać siłę sztuki w walce o prawdę. W walce o naszą wolność – piszą organizatorzy na portalach społecznościowych.

Wystawę odwiedzili przedstawiciele Konsulatu Generalnego Ukrainy w Polsce i udostępnili zdjęcia na swoich portalach w mediach społecznościowych.

facebook

Otwarta wystawa

Organizatorzy informują, że wystawę w Warszawie można zwiedzać za darmo i potrwa ona do 2 października.

Projekty artystów można znaleźć pod adresem ul. Bracka 25, III piętro, Dom Innowacji Społecznych, Warszawa.

Opracowała: Anastazja Oleksijenko
Źródło: BIRUCHIY contemporary art project; Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastazja Oleksijenko dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom