„Fala cwaniaków z Zachodu”. Nowa dezinformacja o Ukraińcach w sieci

„Fala cwaniaków z Zachodu”. Nowa dezinformacja o Ukraińcach w sieci

Dodano: 
Zdjęcie ilustracyjne, mężczyzna patrzy na laptopa z zaskoczeniem
Zdjęcie ilustracyjne, mężczyzna patrzy na laptopa z zaskoczeniem Źródło:Pexels / Andrea Piacquadio
Jedna z polskich kancelarii prawnych opublikowała nieprawdziwą informację o korzystaniu przez Ukraińców z „bezpodstawnie przyznanych” świadczeń socjalnych. W artykule wyraźnie widać też stronniczy stosunek do uchodźców i wojny w Ukrainie. Jaki jest cel tej kampanii propagandowej?

Polska kancelaria prawna Lega Artis niedawno opublikowała artykuł, w którym przedstawiła wyniki sondażu socjologicznego przeprowadzonego wśród uchodźców z Ukrainy na temat ich przyszłych planów pozostania w Polsce lub powrotu do domu. Wyniki ankiety były prawdziwe, ale w komentarzach kancelarii potępiono Ukraińców za rzekome korzystanie z „bezpodstawnie przyznanych” świadczeń socjalnych i przeprowadzki do Polski pod pozorem „wojny”.

„Najechali” Polskę czy uciekli przed wojną?

Od początku inwazji na pełną skalę media społecznościowe wypełnione są materiałami wzmacniającymi rosyjską narrację o rzekomo uprzywilejowanej pozycji uchodźców z Ukrainy w krajach europejskich, zwłaszcza w Polsce. Z reguły takie materiały kwestionują prawdziwość wojny, jej skutków i liczby ofiar.

„Szacuje się, że 17,6 mln osób w Ukrainie potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej, w tym ponad 5 mln osób zostało wewnętrznie przesiedlonych w wyniku wojny. Według stanu na luty 2023 r. w Europie zarejestrowanych było ponad 8 mln uchodźców z Ukrainy, z czego 4,8 mln było zarejestrowanych do ochrony tymczasowej lub podobnych krajowych programów ochrony” – czytamy na stronie UNHCR.

Użycie w artykule kancelarii formacji słowa wojna w cudzysłowie, jest lekceważeniem problemu, wszystkich jego konsekwencji i strat narodu ukraińskiego, które nastąpiły po inwazji Rosji. Dodatkowo użycie w tym kontekście słowa „najechało” wywołuje u czytelnika negatywne wrażenie na temat uchodźców, gdyż samo to słowo oznacza agresję, najazd i atak, co nie dotyczy Ukraińców, ale raczej Rosji, która zaatakowała ich państwo.

Pomoc dla Ukraińców

Kampanie dezinformacyjne o podobnej narracji często pojawiają się w Internecie. Ostatnio Wprost Ukraina pisał o fake'u dotyczącym tego, że Ukraińcy otrzymują większą pomoc finansową niż polscy bezdomni. Według informacji podanych przez serwis demagog.pl, zgodnie z art. 5 ustawy o pomocy społecznej, prawo do korzystania z pomocy społecznej (nie tylko socjalnej) przysługuje obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom (nie tylko Ukraińcom) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten obowiązuje od 2004 roku i jest wykorzystywany nie tylko przez uchodźców z Ukrainy.

W swoich materiałach propagandowych Lega Artis nie tylko wykorzystuje rosyjskie narracje, ale także dąży do pogorszenia stosunku Polaków do Ukraińców i wzniecania wrogości między narodami. Artykuł promuje lekceważący stosunek do obywateli Ukrainy, nazywając ich „falą cwaniaków z Zachodu”.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom