Polskie władze zaniedbują pomoc bezdomnym na rzecz Ukraińców? To dezinformacja!

Polskie władze zaniedbują pomoc bezdomnym na rzecz Ukraińców? To dezinformacja!

Dodano: 
A Google pixel 3XL showing Covid-19 information from the Google News app sits on a wooden table next to a Samsung Galaxy Tablet
A Google pixel 3XL showing Covid-19 information from the Google News app sits on a wooden table next to a Samsung Galaxy Tablet Źródło:Unsplash
Propagandziści po raz kolejny wzniecają wrogość między dwoma narodami. W mediach społecznościowych pojawiły się publikacje mające na celu pogorszenie stosunku Polaków do Ukraińców. Demaskujemy nieprawdziwe informacje.

Od samego początku inwazji na pełną skalę narracja, że Ukraińcy są traktowani lepiej niż Polacy, była głównym przedmiotem kampanii dezinformacyjnej rosyjskich zwolenników. W mediach społecznościowych stale pojawiają się nowe posty twierdzące, że uchodźcy cieszą się w Polsce przywilejami i otrzymują wsparcie niewspółmierne do ich rzeczywistych potrzeb.

5,5 mln dla Ukraińców „za 5 minut”

Tym razem na kilku portalach społecznościowych, w tym na Twitterze i Facebooku, pojawiły się wpisy o tym, że polskie władze rzekomo dają więcej pieniędzy na pomoc uchodźcom z Ukrainy niż własnym bezdomnym obywatelom. „Wiecie, ile wynosi budżet programu do walki z bezdomnością w Polsce? 5 milionów złotych. Rocznie! To tyle, ile wydajemy na w 5 minut” – twierdzi autor publikacji.

facebook

W komentarzach pojawiło się wielu zwolenników tej opinii, którzy również negatywnie wypowiadali się o uchodźcach z Ukrainy. „Przecież ludzie na to pozwalają. Więc czemu jesteście zdziwieni. Uważam, że to dopiero początek. Już w kilku miastach remontowane są mieszkania dla ukrów a Polacy milczą. Dlatego kroją ile wlezie” – skwitował jeden z użytkowników sieci.

Budżet programu walki z bezdomnością w Polsce

Powyższy wpis to jawna dezinformacja. Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej można znaleźć raport mówiący o tym, że w 2023 roku na wsparcie osób bezdomnych przeznaczono 5,5 mln zł, co już przekracza kwotę podaną przez autora dezinformacyjnej publikacji. Serwis demagog.org.pl podaje również informację, że nie są to jedyne środki przeznaczone na pomoc Polakom w trudnej sytuacji. Odpowiedzialne są za to przede wszystkim samorządy gminne. I tak w samym budżecie Warszawy przeznaczono ponad 3 mln zł, a w Gdańsku ponad 11 mln zł.

Tego typu posty stale pojawiają się w przestrzeni informacyjnej Europejczyków i mają na celu kształtowanie negatywnego stosunku do uchodźców z Ukrainy, którzy z powodu ataku Rosji są czasowo zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Dlatego warto sprawdzać źródła informacji i zawarte w nich dane, aby mieć pewność, że nie jest się manipulowanym przez rosyjskich propagandystów.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło:
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom