Uwaga, oszustwo! Dezinformacja o zbieraniu danych osobowych Ukraińców

Uwaga, oszustwo! Dezinformacja o zbieraniu danych osobowych Ukraińców

Dodano: 
Oszuści próbują wyłudzić dane obywateli Ukrainy. Zdjęcie ilustracyjne
Oszuści próbują wyłudzić dane obywateli Ukrainy. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / PR Image Factory
Na ulicach polskich miast pojawiły się ogłoszenia o zbieraniu danych osobowych, co ma rzekomo pomóc ukraińskim placówkom dyplomatycznym w zbieraniu informacji o Ukraińcach. Ambasada Ukrainy w Polsce zaprzecza tym informacjom i ostrzega Ukraińców.

W kilku dużych miastach Polski w miejscach publicznych pojawiły się ogłoszenia wraz z kodem QR dotyczące zbierania danych osobowych obywateli Ukrainy. W ogłoszeniach czytamy, że dane są zbierane w celu pomocy placówkom dyplomatycznym Ukrainy w Polsce. Same ogłoszenia są dystrybuowane jakoby w imieniu Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dezinformacyjny ogłoszenie sugerujące rejestrację obywateli Ukrainy

Oprócz drukowanych ulotek Ukraińcy otrzymywali e-maile o podobnej treści z prośbą o poinformowanie ich o uchodźcach z Ukrainy mieszkających w wynajmowanych mieszkaniach. W liście oszuści podają fałszywy adres e-mail, rzekomo Ambasady Ukrainy w Polsce.

Fałszywa wiadomość e-mailowa, którą oszuści wysyłali Ukraińcom, podszywając się pod sekretariat Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA

Wydział ds. Cudzoziemców ostrzega Ukraińców

Zaraz po ujawnieniu dezinformacyjnych ogłoszeń i wiadomości Urząd do Spraw Cudzoziemców wyjaśnił, że nie był autorem ogłoszenia i nie zbierał informacji. „W celu zapewnienia autentyczności informacji wykorzystano ogólnodostępne logo Urzędu. Treść ulotki może wskazywać, że jest to próba wyłudzenia danych osobowych – apelujemy o jej zignorowanie” – czytamy na stronie urzędu.

Ambasada Ukrainy w Polsce dołączyła do obalania fałszywych informacji

Ambasada Ukrainy w Polsce opublikowała na swoich stronach w mediach społecznościowych oficjalne sprostowanie. Obywatele Ukrainy są ostrzegani przed podawaniem danych osobowych.

„Odnotowano rozpowszechnianie fałszywych informacji o zbieraniu danych o obywatelach Ukrainy. Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz MSWiA nie są autorami takich ogłoszeń i/lub e-maili! Prosimy o korzystanie z oficjalnych źródeł informacji, sprawdzanie informacji w oficjalnych zasobach instytucji!” – czytamy w komunikacie.

facebook

Jak Ukraińcy powinni się ostrzegać?

Oficjalne instytucje i przedstawiciele Ukrainy w Polsce ostrzegają Ukraińców i podkreślają, że jeśli otrzymują takie wiadomości, powinni je ignorować. Nie odpowiadaj ani nie wysyłaj ich. Ale takie incydenty należy zgłaszać do polskiego zespołu CERT.

Źródło: Urząd do spraw cudzodziemców / Ambasada Ukrainy w Polsce
Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom