Rosyjska propaganda przeciwko Polsce. „Kreml pokazuje Polskę jako kraj zainteresowany atakiem na sąsiadów”

Rosyjska propaganda przeciwko Polsce. „Kreml pokazuje Polskę jako kraj zainteresowany atakiem na sąsiadów”

Dodano: 
Propaganda Rosji, zdjęcie ilustracyjne
Propaganda Rosji, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Rosyjska propaganda aktywnie rozpowszechnia dezinformację na temat politycznej pozycji polskiego rządu wobec Ukrainy. Poinformował o tym na Twitterze pełnomocnik polskiego rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn.

Rosyjska propaganda kontynuuje swoją wielotorową kampanię utrwalającą kłamstwa o rzekomo agresywnych planach Polski wobec ukraińskiego terytorium. Według Stanisława Żaryna, polskiego pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej, rosyjscy urzędnicy grożą Polsce „czwartym rozbiorem” jej terytorium, w przypadku gdy będzie ona chciała „rościć sobie prawa do terytoriów ukraińskich" oraz prowadzić agresywną politykę wobec sąsiadów.

– Oskarżenia pod adresem Polski korespondują również z prowadzoną od miesięcy kampanią przeciwko W. Zełeńskiemu. Rosja nadal eksponuje wątek „sprzedania Ukrainy Polsce" przez prezydenta w zamian za gwarancję osobistego bezpieczeństwa po przegranej wojnie – zaznacza na Twitterze Stanisław Żaryn.

twitter

Dezinformujące tezy o zdradzie Zełenskiego i dążeniu polskiego rządu do zagarnięcia części Ukrainy są stale powtarzane przez rosyjskich polityków. Rzecznik MSZ Rosji Maria Zacharowa konsekwentnie twierdzi, że Polska rozpoczęła już taktyczne przygotowania do aneksji zachodniej Ukrainy, co jest oczywistym kłamstwem. Wcześniej „Wprost Ukraina" już informował o tym, jak rosyjska propaganda rozpowszechniała kłamstwa o rzekomym wprowadzeniu polskiej waluty we Lwowie.

Białoruskie fake newsy

Polski rząd w sprawie bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej ostrzega, że w działaniach antypolskich rosyjską propagandę aktywnie wspiera Białoruś, której ośrodki medialne „przestrzegają” przed działaniami Polski na rzecz destabilizacji Białorusi przy wykorzystaniu antyreżimowej, białoruskiej diaspory. Wszystkie wysiłki skierowane na ataki informacyjne na Polskę wskazują na ważność dla Rosji tej poszerzającej kłamstwa operacji.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Twitter
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom