META ujawniła nielegalne sieci propagandowe w Chinach i Rosji

META ujawniła nielegalne sieci propagandowe w Chinach i Rosji

Dodano: 
Fałszywe wiadomości w sieci
Fałszywe wiadomości w sieci Źródło: Shutterstock
Amerykańska korporacja META, która jest właścicielką najpopularniejszych portali społecznościowych Facebook, Instagram i WhatsApp, wyłączyła dwie sieci w Chinach i Rosji za naruszenie polityki i rozpowszechnianie fałszywych informacji.

Korporacja poinformowała o dwóch nielegalnie działających sieciach na terenie Rosji i Chin, których głównym celem było rozpowszechnianie prorosyjskiej retoryki i fałszywych informacji w USA i krajach europejskich.

Chiny

Mała sieć w Chinach skierowana była głównie do czytelników ze Stanów Zjednoczonych i Czech oraz, w mniejszym stopniu, do odbiorców chińsko- i francuskojęzycznych. W okresie od jesieni 2021 do 2022 r. miały miejsce 4 krótkoterminowe próby aktywnego rozpowszechniania fałszywych informacji, z których każda była skoncentrowana na odbiorcach określonych terytoriów.

„W Stanach Zjednoczonych atakowali ludzi po obu stronach spektrum politycznego. W Czechach działalność ta koncentrowała się na krytyce poparcia państwa dla Ukrainy, jego wpływie na czeską gospodarkę oraz wezwaniu rządu do unikania konfrontacji z Chinami” – piszą przedstawiciele korporacji.

Była to pierwsza chińska sieć zidentyfikowana przez META, która skupiała się na polityce wewnętrznej USA przed wyborami w połowie kadencji, a także czeskiej polityce zagranicznej wobec Chin i Ukrainy. Zautomatyzowane systemy usunęły wiele kont i stron z powodu różnych naruszeń standardów społeczności, w tym podszywania się i nieautentyczności.

„Podczas pierwszych dwóch prób fałszywe konta publikowały i udostępniały komentarze i memy w sieci. Klaster skupiony na Stanach Zjednoczonych dodał strony i polityczne hashtagi. Na Facebooku te hashtagi były używane wyłącznie przez przedstawicieli nielegalnej sieci, a nie przez autentyczne społeczności. Ten ostatni klaster również składał petycje” – według raportu organizacji.

Memy należące do nielegalnej sieci z Chin

Rosja

Jak wiadomo, na terenie Rosji działa wiele organizacji propagandowych, które działają zgodnie z retoryką Kremla. Największa usunięta sieć była skierowana przede wszystkim do Niemiec, a także Francji, Włoch, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

„Operacja rozpoczęła się w maju tego roku i skupiła się wokół rozległej sieci ponad 60 stron internetowych, które skrupulatnie podszywały się pod legalne organizacje informacyjne w Europie, w tym Spiegel, The Guardian, Bild. Zamieszczali tam oryginalne artykuły krytykujące Ukrainę i ukraińskich uchodźców, wychwalające Rosję i twierdzące, że sankcje Zachodu przeciwko Rosji przyniosą odwrotny skutek” – czytamy na stronie internetowej META.

Dezinformację promowano w mediach społecznościowych poprzez dodawanie oryginalnych memów i filmów z YouTube do wielu serwisów internetowych, w tym Facebooka, Instagrama, Telegrama, Twittera, Change.org i Avaaz, a nawet LiveJournal. Podczas badania i blokowania domen takich operacji podejmowano wiele prób tworzenia nowych stron internetowych. Z raportu dyrektora Bena Nimmo wynika, że strona rosyjska aktywnie inwestowała w tę działalność, a rosyjskie ambasady w Europie i Azji wręcz uzupełniały treść fake newsów.

Fałszywe artykuły wykrywane przez META

„To największa i najbardziej złożona operacja pochodzenia rosyjskiego, którą zakłóciliśmy od początku wojny na Ukrainie. Prezentuje niezwykłe połączenie wyrafinowania i brutalnej siły. Fałszywe strony internetowe i korzystanie z wielu języków wymagały inwestycji zarówno technicznych, jak i językowych”.

Według statystyk na Facebooku zarejestrowano 1633 konta, 703 strony, jedną grupę i 29 kont na Instagramie. Publiczność propagandystów liczyła ponad 5 tysięcy subskrybentów. Na reklamę na Facebooku i Instagramie wydano 105 000 dolarów. Świadczy to o żywym zainteresowaniu Rosji podsycaniem wrogości między ludźmi i władzą na całym świecie.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: about.meta.com
Powyższy artykuł, którego autorem jest Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom