Nie, Lwów nie zostanie dołączony do Polski! Rosyjska propaganda nie zna granic

Nie, Lwów nie zostanie dołączony do Polski! Rosyjska propaganda nie zna granic

Dodano: 
Propaganda Rosji, zdjęcie ilustracyjne
Propaganda Rosji, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Od 27 września rosyjskie środki masowego przekazu zaczęły aktywnie rozpowszechniać informację o kolejnym „referendum” ​​we Lwowie, który w przyszłości zostanie dołączony do Polski. To jest dezinformacja.

Niedawno zakończyły się nieuznawane na całym świecie „pseudoreferenda” prowadzone przez Rosję w okupowanych regionach: w Chersoniu, Zaporożu, Doniecku i Ługańsku. W ten sposób Rosja stara się legitymizować swoje zbrodnie i ostatecznie dołączyć okupowane terytoria do siebie.

Na rosyjskich portalach społecznościowych pojawiły się zdjęcia kart do głosowania, które rosyjskie propagandyści przygotowywali z myślą o mieszkańcach zachodniej Ukrainy, w tym mieszkańcach Lwowa. „Podobno Polska też nie marnuje czasu i też organizuje »referendum« w celu przyłączenia już zachodnich terenów Ukrainy do Polski” – twierdzili. To nieprawda.

Fałszywe pieczęci.

Aby ich dezinfomacja wyglądała wiarygodnie, opublikowane karty do głosowania wyglądały jak ostemplowane oznaczeniem Polskiej Państwowej Komisji Wyborczej. Jednak polski serwis prasowy Fakenews.pl zwrócił się bezpośrednio do Państwowej Komisji Wyborczej o skomentowanie materiału opublikowanego przez propagandystów. Mimo wszelkich starań Rosjanom nie udało się sprawić, by podróbka wyglądała jak oryginał.

– Podkreślamy, że nieprawdziwe są informacje o jakichkolwiek przygotowaniach do przeprowadzenia rzekomego referendum, w tym o przygotowywaniu, drukowaniu, czy wysyłaniu przez Państwową Komisję Wyborczą kart do głosowania – zaznacza Komisja Wyborcza.

Kierownictwo polskiego organu państwowego również zwróciło uwagę na rosyjskie podróbki pieczęci, które znacznie różnią się od oficjalnie używanych. Państwowa organizacja zaprzeczyła, by miała jakikolwiek związek z przygotowaniem dokumentów i przeprowadzeniem referendów.

twitter

Polska – wierny sojusznik Ukrainy

Polskі rząd nie planuje aneksji zachodnich ziemi Ukrainy. Polska jest głównym sojusznikiem Ukrainy, który pomaga całemu narodowi w drodze do zwycięstwa. Propaganda Rosji ma na celu zmanipulować ludzi i wprowadzić ich w błąd.

Opracowała: Kateryna Orda
Źródło: Fakenews.pl
Powyższy artykuł, którego autorem jest Kateryna Orda dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 296,40 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 597,40 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i czterdzieści groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom