Polska waluta wprowadzona do obiegu w Ukrainie? Kolejna brednia rosyjskiej propagandy

Polska waluta wprowadzona do obiegu w Ukrainie? Kolejna brednia rosyjskiej propagandy

Dodano: 
polska waluta
polska waluta Źródło:Shutterstock
Rosja obrała sobie za cel skłócenie Polaków i Ukraińców. Z tego względu rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, a jedną z nich jest kłamstwo o rzekomym wprowadzeniu do obiegu w zachodniej części Ukrainy polskiej waluty. „Pragniemy z całą mocą podkreślić, że stanowczo sprzeciwiamy się szerzeniu dezinformacji i powtarzającym się próbom antagonizowania Polaków i Ukraińców za pośrednictwem manipulacji w środowisku informacyjnym” – przekazało redakcji „Wprost Ukraina” polskie Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jednym z kłamstw, które najczęściej powtarza rosyjska propaganda, jest nieprawdziwe twierdzenie o tym, jakoby Polska zamierzała wziąć udział w rozbiorze Ukrainy. Tego typu dezinformacja spotkała się ze stanowczą reakcją przedstawicieli polskiego MSZ.

„Rosyjska propaganda od początku inwazji na Ukrainę celowo rozpowszechnia kłamstwa mające uderzać w wizerunek Polski, jak również niszczyć dobre relacje między obiema nacjami. Powtarzające się oskarżenia pod adresem Polski o rzekome ambicje dotyczące aneksji zachodniej Ukrainy to jeden z najchętniej wykorzystywanych przez Rosję motywów mających dyskredytować działania podejmowane przez nasz kraj. Jednocześnie Rosja, oczerniając innych, sama bezprawnie narusza integralność terytorialną suwerennego państwa” – czytamy w komunikacie Biura Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który został przesłany redakcji „Wprost Ukraina”.

Polska waluta wprowadzona do obiegu w Ukrainie? Kolejny fake news

Kreml nie poprzestaje jedynie na wymyślaniu nieprawdziwych informacji, ale także próbuje je uwiarygadniać. Na początku sierpnia ukraińskie służby wywiadowcze poinformowały, że Rosja prowadzi kampanię propagandową, która ma wywołać wśród Ukraińców przekonanie, że ich ojczyzna została już podzielona, a na terenie zachodnich regionów wprowadzono do obiegu złotówki.

Tego typu sformułowania mają obniżyć morale Ukraińców, a także wpłynąć na pogorszenie relacji polsko-ukraińskich. Dodatkowym celem kremlowskiej dezinformacji jest uderzenie w wizerunek Polski. Zakłamując rzeczywistość, Rosja chce pokazać Polskę jako kraj z imperialnymi ambicjami. W rzeczywistości Polska na wielu płaszczyznach wspiera Ukrainę. Czołowi politycy opowiadają się za sankcjami nakładanymi na kraj agresora, a obywatele w odruchu serca nieśli i wciąż niosą pomoc uchodźcom.

24 sierpnia Ukraina obchodziła Dzień Niepodległości. Święto to przebiegało w szczególnej atmosferze, ponieważ tego samego dnia mijało również pół roku od rozpoczęcia przez Rosję agresji na Ukrainę na pełną skalę. Prezydent Polski złożył Ukraińcom życzenia. – Polska jako pierwsza w świecie uznała niepodległość Ukrainy. Dzisiaj również solidarnie stoimy przy was, gdy Ukraina broni swojej wolności, odpierając rosyjskich agresorów. Wiem, że zwyciężycie – powiedział Andrzej Duda.

– My, Polacy wierzymy, że wolna Ukraina, odbudowana ze zniszczeń będzie cieszyć się dobrobytem w europejskiej wspólnocie. Przyjmijcie proszę najlepsze życzenia z okazji rocznicy waszej niepodległości, składane w czasie, gdy wszyscy widzimy, jaką niepodległość ma cenę. Niech przyjaźń mocno łączy Polaków i Ukraińców. Niech żyje niepodległa Ukraina! Niech żyje wolna Polska! – kontynuował prezydent.

Polskie MSZ obala fałszywą narrację Kremla

Redakcja „Wprost Ukraina” zwróciła się do polskiego MSZ z prośbą o komentarz do fałszywych twierdzeń rosyjskiej propagandy, jakoby na zachodnich terenach Ukrainy została wprowadzona do obiegu złotówka. „Wraz z kolejnymi etapami procedury legislacyjnej zmierzającej do przyjęcia ustawy o specjalnym statusie obywateli Polski w Ukrainie rosyjska propaganda szerzyła wiele nieprawdziwych twierdzeń mających na celu antagonizowanie Polaków i Ukraińców. Przedstawiony przykład jest kolejną z zaobserwowanych fałszywych narracji mówiących o rzekomych „miękkich” sposobach przejęcia przez Polskę kontroli nad sąsiednim państwem z wykorzystaniem metod oddziaływania o charakterze polityczno-legislacyjnym” – poinformowało Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

„Jednocześnie pragniemy z całą mocą podkreślić, że stanowczo sprzeciwiamy się szerzeniu dezinformacji i powtarzającym się próbom antagonizowania Polaków i Ukraińców za pośrednictwem manipulacji w środowisku informacyjnym” – dodano.


Wojna toczy się nie tylko w wymiarze militarnym, ale również informacyjnym. Z tego względu niezwykle ważne jest to, aby pozyskiwać informacje z oficjalnych kanałów komunikacji administracji publicznej oraz rozpowszechniać jedynie takie wiadomości, które zostały zweryfikowane w wiarygodnych źródłach. „Wprost Ukraina" obala kłamliwe tezy Kremla, a przykłady rosyjskich manipulacji można znaleźć w zakładce „Fact-checking”.

Opracowała: Anastasija Bohdan
Źródło: WPROST.pl
Powyższy artykuł, którego autorami są WPROST.pl Anastasija Bohdan dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Tygodnika Wprost. Utwór powstał w ramach zadania publicznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji i o posiadaczach praw.

Pomoc Ukrainie

Projekt www.wprostukraine.eu został sfinansowany w kwocie 4 030 235,31 zł (słownie cztery miliony trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych i trzydzieści jeden groszy), co stanowi 79,74% wartości zadania publicznego, przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc ukraińskim dziennikarzom i społeczności ukraińskiej w Polsce – popularyzacja wiedzy i budowanie świadomości społecznej uchodźców z Ukrainy”, realizowanego pod nazwą „ETAP 3 Projektu – Pomoc Ukrainie”. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków, wynosi łącznie 5 054 536,31 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych i trzydzieści jeden groszy). Dotacja KRPM została udzielona na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Inicjatywa ufundowana przez Fundację Tygodnika WPROST w ramach programu: Pomoc ukraińskim dziennikarzom